From my business

Take a picture, write down few words about your work, side hustle, dreams, vision and post it all around the world.
394 Piny18 Fanúšikovia
🇬🇧It does not matter where it is. It's an opportunity, either you go for it, or you don't go.*from my business - www.michalbotansky.com 🔼🔼🔼 . . 🇸🇰Je úplne jedno kde to je. Je to príležitosť, buď za tým pôjdeš, alebo ostatné sú kecy. * môjho biznisu - www.michalbotansky.com 🔼🔼🔼

🇬🇧It does not matter where it is. It's an opportunity, either you go for it, or you don't go.*from my business - www.michalbotansky.com 🔼🔼🔼 . . 🇸🇰Je úplne jedno kde to je. Je to príležitosť, buď za tým pôjdeš, alebo ostatné sú kecy. * môjho biznisu - www.michalbotansky.com 🔼🔼🔼

🇬🇧It's Monday morning. Do you complain or want to take off like a rocket? Anyway, do you write your blog? I like to look at it. Put link to your blog in the comment: My is here: www.michalbotansky.com 🔼🔼🔼 . . 🇸🇰Je tu pondelok ráno. Sťažovať alebo vystreliť ako raketa?  Mimochodom píšete svoj blog? Rád sa hi pozriem. Dajte do komentu odkaz: Môj je tu: www.michalbotansky.com 🔼🔼🔼

🇬🇧It's Monday morning. Do you complain or want to take off like a rocket? Anyway, do you write your blog? I like to look at it. Put link to your blog in the comment: My is here: www.michalbotansky.com 🔼🔼🔼 . . 🇸🇰Je tu pondelok ráno. Sťažovať alebo vystreliť ako raketa? Mimochodom píšete svoj blog? Rád sa hi pozriem. Dajte do komentu odkaz: Môj je tu: www.michalbotansky.com 🔼🔼🔼

🇬🇧This thought flashes in my head at every occasion: are you dare to cross it? *from my business - www.michalbotansky.com 🔼🔼🔼 . 🇸🇰táto myšlienka mi hučí v hlave pri každej príležitosti: máš odvahu prejsť na druhú stranu?*z môjho biznisu - www.michalbotansky.com 🔼🔼🔼

🇬🇧This thought flashes in my head at every occasion: are you dare to cross it? *from my business - www.michalbotansky.com 🔼🔼🔼 . 🇸🇰táto myšlienka mi hučí v hlave pri každej príležitosti: máš odvahu prejsť na druhú stranu?*z môjho biznisu - www.michalbotansky.com 🔼🔼🔼

🇸🇰Kamoši v nedeľu som v Banskej Štiavnici, ak sa chcete odfotiť s Bakchusom dajte vedieť, k tomu Vám ukážem palác 📲 z môjho biznisu - www.michalbotansky.com 🔼🔼🔼 . . 🇬🇧friends, sunday I'll be in Banská Štiavnica, if you want to take a selfie with A Bakchus, let me know, also I'll show you a palace 📲 .*from my business - www.michalbotansky.com 🔼🔼🔼

🇸🇰Kamoši v nedeľu som v Banskej Štiavnici, ak sa chcete odfotiť s Bakchusom dajte vedieť, k tomu Vám ukážem palác 📲 z môjho biznisu - www.michalbotansky.com 🔼🔼🔼 . . 🇬🇧friends, sunday I'll be in Banská Štiavnica, if you want to take a selfie with A Bakchus, let me know, also I'll show you a palace 📲 .*from my business - www.michalbotansky.com 🔼🔼🔼

🇬🇧This is the current image from the project I'm working on. ⚒️ Used during lunch break 📸More info: www.bydos.firm.sk . . 🇸🇰Toto je aktuálny záber z projektu na ktorom pracujem.  ⚒️ Fotené počas obednej prestávky 📸Viac info: www.bydos.firm.sk

🇬🇧This is the current image from the project I'm working on. ⚒️ Used during lunch break 📸More info: www.bydos.firm.sk . . 🇸🇰Toto je aktuálny záber z projektu na ktorom pracujem. ⚒️ Fotené počas obednej prestávky 📸Viac info: www.bydos.firm.sk

🇬🇧Courage or playing safe? Whether it's heights, business opportunity or sexi girl behind the bar. The principle is the same. from my business - www.michalbotansky.com 🔼🔼🔼 .  🇸🇰Odvaha alebo opatrnosť?  Či sú to výšky, biznis príležitosť alebo sexi baba za barom. Princíp je ten istý. *z môjho biznisu - www.michalbotansky.com 🔼🔼🔼

🇬🇧Courage or playing safe? Whether it's heights, business opportunity or sexi girl behind the bar. The principle is the same. from my business - www.michalbotansky.com 🔼🔼🔼 . 🇸🇰Odvaha alebo opatrnosť? Či sú to výšky, biznis príležitosť alebo sexi baba za barom. Princíp je ten istý. *z môjho biznisu - www.michalbotansky.com 🔼🔼🔼

🇸🇰Ty máš vidieť niečo, dať im dôvod, dať im riešenie, vyriešiť ich problém. *z môjho biznisu - www.michalbotansky.com 🔼🔼🔼 . .   🇬🇧You have to see something, give them reason, give them solution, solve their problem.  *from my business - www.michalbotansky.com 🔼🔼🔼

🇸🇰Ty máš vidieť niečo, dať im dôvod, dať im riešenie, vyriešiť ich problém. *z môjho biznisu - www.michalbotansky.com 🔼🔼🔼 . . 🇬🇧You have to see something, give them reason, give them solution, solve their problem. *from my business - www.michalbotansky.com 🔼🔼🔼

🇬🇧We can have the best business idea, we could write great articles, provide the best service, but without the support of each other we will not get anywhere. If we slways support each other, it will come back to us. ❤️This is the best ice cream in Banská Štiavnica 👏*from my business - www.michalbotansky.com 🔼🔼🔼

🇬🇧We can have the best business idea, we could write great articles, provide the best service, but without the support of each other we will not get anywhere. If we slways support each other, it will come back to us. ❤️This is the best ice cream in Banská Štiavnica 👏*from my business - www.michalbotansky.com 🔼🔼🔼

🇬🇧When I started with business, so I used simple tools. They all worked great. Today everything is different. Social networks, algorithm, smartphones, targeted advertising, content creation, documenting all this is around us. Patience, hard work, the willingness to take risks and find the right way, are extremely valuable skills of each and every one of us.  *from my business - www.michalbotansky.com 🔼🔼🔼

🇬🇧When I started with business, so I used simple tools. They all worked great. Today everything is different. Social networks, algorithm, smartphones, targeted advertising, content creation, documenting all this is around us. Patience, hard work, the willingness to take risks and find the right way, are extremely valuable skills of each and every one of us. *from my business - www.michalbotansky.com 🔼🔼🔼

I always watching out: - who are teaching us -who It's behind us -what we're trying to do -it's all just talk -how it looks like out there or here  *from my business - www.michalbotansky.com 🔼🔼🔼 .  Vždy ma zaujíma od koho sa učíme -kto stojí za nami -koľko toho skúšame -či sú len kecy  -a ako to vyzerá tam vonku, či tu na sieti. *z môjho biznisu - www.michalbotansky.com 🔼🔼🔼 .

I always watching out: - who are teaching us -who It's behind us -what we're trying to do -it's all just talk -how it looks like out there or here *from my business - www.michalbotansky.com 🔼🔼🔼 . Vždy ma zaujíma od koho sa učíme -kto stojí za nami -koľko toho skúšame -či sú len kecy -a ako to vyzerá tam vonku, či tu na sieti. *z môjho biznisu - www.michalbotansky.com 🔼🔼🔼 .

Pinterest
Hľadať