From my business

Take a picture, write down few words about your work, side hustle, dreams, vision and post it all around the world.
🇬🇧We will be criticized by people who do nothing. Do not forget about it💡*from my business - www.michalbotansky.com 🔼🔼🔼 . . 🇸🇰Budeme kritizovaný ľuďmi, ktorí nič nerobia. Nezabudnime na to. 💡👍*z môjho biznisu - www.michalbotansky.com 🔼🔼🔼

🇬🇧We will be criticized by people who do nothing. Do not forget about it💡*from my business - www.michalbotansky.com 🔼🔼🔼 . . 🇸🇰Budeme kritizovaný ľuďmi, ktorí nič nerobia. Nezabudnime na to. 💡👍*z môjho biznisu - www.michalbotansky.com 🔼🔼🔼

🇬🇧 I try always take one more step 🏃🏽from my business - www.michalbotansky.com 🔼🔼🔼 . . 🇸🇰Vždy sa pokúšam spraviť krok navyše 🏃🏽z môjho biznisu - www.michalbotansky.com 🔼🔼🔼

🇬🇧 I try always take one more step 🏃🏽from my business - www.michalbotansky.com 🔼🔼🔼 . . 🇸🇰Vždy sa pokúšam spraviť krok navyše 🏃🏽z môjho biznisu - www.michalbotansky.com 🔼🔼🔼

🇬🇧For me, this is longtherm game. You may see nothing yet done. That's way keep working even harder. Yes I'm tired, yes I'm hungry, yes people are loughing on me. There is sometimes no likes, no shares, still I've to move, keep working on my thing.💡  *from my business - www.michalbotansky.com 🔼🔼🔼

🇬🇧For me, this is longtherm game. You may see nothing yet done. That's way keep working even harder. Yes I'm tired, yes I'm hungry, yes people are loughing on me. There is sometimes no likes, no shares, still I've to move, keep working on my thing.💡 *from my business - www.michalbotansky.com 🔼🔼🔼

🇬🇧It's easy to write a status, a blog post, upload a video to the online world. Let's take care of what we do here, but also out there. If we can not do something, let's say it. 💡*from my business - www.michalbotansky.com 🔼🔼🔼 . . 🇸🇰Je ľahké napísať status, članok, nahrať video do on-line sveta. Dávajme si pozor čo robíme tu, ale aj tam vonku. Ak nevieme niečo splniť povedzme to. *z môjho biznisu - www.michalbotansky.com 🔼🔼🔼 .

🇬🇧It's easy to write a status, a blog post, upload a video to the online world. Let's take care of what we do here, but also out there. If we can not do something, let's say it. 💡*from my business - www.michalbotansky.com 🔼🔼🔼 . . 🇸🇰Je ľahké napísať status, članok, nahrať video do on-line sveta. Dávajme si pozor čo robíme tu, ale aj tam vonku. Ak nevieme niečo splniť povedzme to. *z môjho biznisu - www.michalbotansky.com 🔼🔼🔼 .

🇬🇧One of the thought I've learned in business: You do not have to show up, but nothing will change.💡*from my business - www.michalbotansky.com 🔼🔼🔼 . . 🇸🇰jedna z myšlienok, ktorú som sa naučil v biznise: Nemusíš sa ukázať, no nič sa nezmeni.💡*z môjho biznisu - www.michalbotansky.com 🔼🔼🔼

🇬🇧One of the thought I've learned in business: You do not have to show up, but nothing will change.💡*from my business - www.michalbotansky.com 🔼🔼🔼 . . 🇸🇰jedna z myšlienok, ktorú som sa naučil v biznise: Nemusíš sa ukázať, no nič sa nezmeni.💡*z môjho biznisu - www.michalbotansky.com 🔼🔼🔼

🇬🇧They told me to focus on something. So I focused on the people around me. 🎯 *from my business - www.michalbotansky.com 🔼🔼🔼 . . 🇸🇰povedali mi aby som sa na niečo zameral. Tak som sa zameral na ľudí okolo mňa. 🎯*z môjho biznisu - www.michalbotansky.com 🔼🔼🔼

🇬🇧They told me to focus on something. So I focused on the people around me. 🎯 *from my business - www.michalbotansky.com 🔼🔼🔼 . . 🇸🇰povedali mi aby som sa na niečo zameral. Tak som sa zameral na ľudí okolo mňa. 🎯*z môjho biznisu - www.michalbotansky.com 🔼🔼🔼

🇬🇧It is Monday morning and I can be angry that the weekend is over, or I can do something about it. 🏗So when I wake up in my sixties, I want to say that I've put everything I could into it. 💡 *from my business - www.michalbotansky.com 🔼🔼🔼 . . 🇸🇰Je pondelok ráno a môžem byť naštvaný, že sa skončil víkend, alebo môžem s tým niečo spraviť. 🏗Tak keď sa prebudím v mojej šesťdesiatke, chcem aby som si povedal to, že som do toho dal všetko čo som mohol. 💡*z môjho biznisu…

🇬🇧It is Monday morning and I can be angry that the weekend is over, or I can do something about it. 🏗So when I wake up in my sixties, I want to say that I've put everything I could into it. 💡 *from my business - www.michalbotansky.com 🔼🔼🔼 . . 🇸🇰Je pondelok ráno a môžem byť naštvaný, že sa skončil víkend, alebo môžem s tým niečo spraviť. 🏗Tak keď sa prebudím v mojej šesťdesiatke, chcem aby som si povedal to, že som do toho dal všetko čo som mohol. 💡*z môjho biznisu…

🇬🇧This is what I do, I go out, I try everything, then I come back, see what I did well and repeat it. Simple 💡 *from my business - www.michalbotansky.com 🔼🔼🔼 . . 🇸🇰toto je čo robím, idem von, skúsim všetko, potom sa vrátim, pozriem č som spravil dobre a zopakujem to. Jednoduchosť. 💡*z môjho biznisu - www.michalbotansky.com 🔼🔼🔼

🇬🇧This is what I do, I go out, I try everything, then I come back, see what I did well and repeat it. Simple 💡 *from my business - www.michalbotansky.com 🔼🔼🔼 . . 🇸🇰toto je čo robím, idem von, skúsim všetko, potom sa vrátim, pozriem č som spravil dobre a zopakujem to. Jednoduchosť. 💡*z môjho biznisu - www.michalbotansky.com 🔼🔼🔼

🇬🇧 Let's take one more step for you.  🏃🏽*from my business - www.michalbotansky.com 🔼🔼🔼 . 🇸🇰 Poďme spraviť jeden krok navyše. 🏃🏽*z môjho biznisu - www.michalbotansky.com 🔼🔼🔼

🇬🇧 Let's take one more step for you. 🏃🏽*from my business - www.michalbotansky.com 🔼🔼🔼 . 🇸🇰 Poďme spraviť jeden krok navyše. 🏃🏽*z môjho biznisu - www.michalbotansky.com 🔼🔼🔼

🇬🇧During our journeys we will meet many people, many of whom will try to tell us what we are and what we are not. Don't believe them. *from my business - www.michalbotansky.com 🔼🔼🔼 . . 🇸🇰Počas naších ciest stretneme mnoho ludi, mnoho z nich sa nám bude snažiť povedať čo sme a čím nie sme. Za žiadných okolností im neuverme. *z môjho biznisu - www.michalbotansky.com 🔼🔼🔼

🇬🇧During our journeys we will meet many people, many of whom will try to tell us what we are and what we are not. Don't believe them. *from my business - www.michalbotansky.com 🔼🔼🔼 . . 🇸🇰Počas naších ciest stretneme mnoho ludi, mnoho z nich sa nám bude snažiť povedať čo sme a čím nie sme. Za žiadných okolností im neuverme. *z môjho biznisu - www.michalbotansky.com 🔼🔼🔼

Pinterest
Hľadať