From my business

Take a picture, write down few words about your work, side hustle, dreams, vision and post it all around the world.
486 Pins19 Followers
🇬🇧love my visions, also I love to go after my visions. Sometimes it took so much time, but it is worthy to get there. 🏆 . www.michalbotansky.com . 🇸🇰mám rád svoje vízie, tak isto mám rád, keď idem za nimi. Niekedy to zoberie veľa času, no oplatí sa dostať tam 🏆

🇬🇧love my visions, also I love to go after my visions. Sometimes it took so much time, but it is worthy to get there. 🏆 . www.michalbotansky.com . 🇸🇰mám rád svoje vízie, tak isto mám rád, keď idem za nimi. Niekedy to zoberie veľa času, no oplatí sa dostať tam 🏆

🇬🇧monday morning motivation: "please work for yourself even just little bit.Best side project ever it's you. Don't worry, you will find all you need it. Just put your foot before other foot and repeat that."  . www.michalbotansky.com . 🇸🇰ranná motivácia na pondelok: " vždy pracuj pre seba, teda aspoň trochu.Jeden z najlepších vedľajších projektov na ktorom môžeme pracovať, sme my.Žiadne starosti, nájdeme všetko čo potrebujeme. Stačí ako položíme jedno chodilo pred druhé a zopakujeme to"

🇬🇧monday morning motivation: "please work for yourself even just little bit.Best side project ever it's you. Don't worry, you will find all you need it. Just put your foot before other foot and repeat that." . www.michalbotansky.com . 🇸🇰ranná motivácia na pondelok: " vždy pracuj pre seba, teda aspoň trochu.Jeden z najlepších vedľajších projektov na ktorom môžeme pracovať, sme my.Žiadne starosti, nájdeme všetko čo potrebujeme. Stačí ako položíme jedno chodilo pred druhé a zopakujeme to"

🇬🇧whatever happens happens. We have always two choices. So if we want something it might be on the other side of the fear. Please go for it or at least you try go for it. 👊 . www.michalbotansky.com . 🇸🇰čo sa stalo sa stalo. Máme vždy dve možnosti. Ak chceme niečo, zvyčajne to je  na druhej strane strachu. Prosím poďme po to, alebo aspoň sa pokúsme. 👊

🇬🇧whatever happens happens. We have always two choices. So if we want something it might be on the other side of the fear. Please go for it or at least you try go for it. 👊 . www.michalbotansky.com . 🇸🇰čo sa stalo sa stalo. Máme vždy dve možnosti. Ak chceme niečo, zvyčajne to je na druhej strane strachu. Prosím poďme po to, alebo aspoň sa pokúsme. 👊

🇬🇧"Always go for the view, one day you will get to best one." So many advice are out there or here. We may use them and get a better life or we can find our own ones and get better life. Just don't get stuck between both, it hurts 💡 . www.michalbotansky.com . 🇸🇰"vždy choď za výhľadom, jedného dňa nájdeš ten najlepší" mnoho múdrych myšlienok je tu, alebo tam vonku. Môzmeme ich použiť a mať lepší život alebo môžeme nájsť svoje vlastné a mať lepší život. Len sa nezaseknime niekde medzi…

🇬🇧"Always go for the view, one day you will get to best one." So many advice are out there or here. We may use them and get a better life or we can find our own ones and get better life. Just don't get stuck between both, it hurts 💡 . www.michalbotansky.com . 🇸🇰"vždy choď za výhľadom, jedného dňa nájdeš ten najlepší" mnoho múdrych myšlienok je tu, alebo tam vonku. Môzmeme ich použiť a mať lepší život alebo môžeme nájsť svoje vlastné a mať lepší život. Len sa nezaseknime niekde medzi…

🇬🇧please just go. There is so many people that will give you some nice lies, abou how you can't make it. We allready know that, just go. This is my motivation when I'm tired, lazy or just don't want to do something. I do believe when we working on us realy hard we get better life ⭐️ see you guys out there 👍 . www.michalbotansky.com

🇬🇧please just go. There is so many people that will give you some nice lies, abou how you can't make it. We allready know that, just go. This is my motivation when I'm tired, lazy or just don't want to do something. I do believe when we working on us realy hard we get better life ⭐️ see you guys out there 👍 . www.michalbotansky.com

🇬🇧I do believe our dreams does't have to be big, but they have to make us happy. 💡 . www.michalbotansky.com . 🇸🇰verím, že naše sny nemusia byť obrovské, no majú nás robiť sťastnými.💡

🇬🇧I do believe our dreams does't have to be big, but they have to make us happy. 💡 . www.michalbotansky.com . 🇸🇰verím, že naše sny nemusia byť obrovské, no majú nás robiť sťastnými.💡

🇬🇧Always when I look back my back hurts, so this picture for my future myslef. "Keep going, you may go even further, than you can even imagine" so do the good work, go for many extra miles, trust yourself. ⚒ . www.michalbotansky.com . 🇸🇰 vždy keď sa pozriem do zadu, rozbolí ma krk. Tento príspevok je pre mňa: "pokračuj v ceste, môžeš sa dostať omnoho ďalej ako si myslíš" pracuj usilovne, vždy urob kroky navyše a ver si ⚒

🇬🇧Always when I look back my back hurts, so this picture for my future myslef. "Keep going, you may go even further, than you can even imagine" so do the good work, go for many extra miles, trust yourself. ⚒ . www.michalbotansky.com . 🇸🇰 vždy keď sa pozriem do zadu, rozbolí ma krk. Tento príspevok je pre mňa: "pokračuj v ceste, môžeš sa dostať omnoho ďalej ako si myslíš" pracuj usilovne, vždy urob kroky navyše a ver si ⚒

🇬🇧I get my inspiration from meetings, also it comes from longwalks or visiting this kind of places. I've use inspiration to write down articles, or in my business. I think my business is my lifestyle 🌍 . www.michalbotansky.com . 🇸🇰Čerpám inšpiráciu zo stretnutí, no taktiež z  návštev takýcho miest. Používam inšpiráciu na písanie mojích článkov, ale aj v mojom biznise. Pretože môj biznis je môj životný štýľ. 🌎

🇬🇧I get my inspiration from meetings, also it comes from longwalks or visiting this kind of places. I've use inspiration to write down articles, or in my business. I think my business is my lifestyle 🌍 . www.michalbotansky.com . 🇸🇰Čerpám inšpiráciu zo stretnutí, no taktiež z návštev takýcho miest. Používam inšpiráciu na písanie mojích článkov, ale aj v mojom biznise. Pretože môj biznis je môj životný štýľ. 🌎

Some time ago when they told me about doing my own presentation I did not believe them. Today is part of my days standing a front of the people 🤝 . www.michalbotansky.com . Pred časom, keď mi povedali, že budem stáť v predu a prezentovať tak som sa im smial. Dnes stáť v predu je súčasť mojich pracovných dní. 🤝

Some time ago when they told me about doing my own presentation I did not believe them. Today is part of my days standing a front of the people 🤝 . www.michalbotansky.com . Pred časom, keď mi povedali, že budem stáť v predu a prezentovať tak som sa im smial. Dnes stáť v predu je súčasť mojich pracovných dní. 🤝

🇬🇧Today is big day for myself. Today is two years what I've start using social media for documenting my thing. This first picture what I've post here. Thank you to all of you guys for your support here or even out there. 🎉🎊🥂👏 . www.michalbotansky.com . 🇸🇰dnes je špeciálny deň pre mňa. Dnes je to presne dva roky čo som začal použivať sociálne siete na dokumentovanie. Toto je úplné prvá fotka, ktorú som sem zverejnil. Ďakujem všetký za podporu tu či tam vonku 🤝🎉🥂🎊

🇬🇧Today is big day for myself. Today is two years what I've start using social media for documenting my thing. This first picture what I've post here. Thank you to all of you guys for your support here or even out there. 🎉🎊🥂👏 . www.michalbotansky.com . 🇸🇰dnes je špeciálny deň pre mňa. Dnes je to presne dva roky čo som začal použivať sociálne siete na dokumentovanie. Toto je úplné prvá fotka, ktorú som sem zverejnil. Ďakujem všetký za podporu tu či tam vonku 🤝🎉🥂🎊

🇬🇧Mondaaaay 👏Do not forget that we can open every door if we want it🎯 . www.michalbotansky.com . 🇸🇰Pondeloook. 👏Nezabudnime, že každé dvere ide otvoriť, teda ak sa tak rozhodneme 🎯

🇬🇧Mondaaaay 👏Do not forget that we can open every door if we want it🎯 . www.michalbotansky.com . 🇸🇰Pondeloook. 👏Nezabudnime, že každé dvere ide otvoriť, teda ak sa tak rozhodneme 🎯

🇬🇧so I just went there, take s picture 📸and went for my meetings 🤝 . www.michalbotansky.com . 🇸🇰prišiel som tam, odfotil som 📸 a pokračoval na stretnutia 🤝

🇬🇧so I just went there, take s picture 📸and went for my meetings 🤝 . www.michalbotansky.com . 🇸🇰prišiel som tam, odfotil som 📸 a pokračoval na stretnutia 🤝

🇬🇧I think, is good for a while leave somewhere, just think about what is going to be next or write down ideas📝 . www.michalbotansky.com . 🇸🇰myslím, že je super nachvílu ísť na iné miesta🌍 premýšlať čo nás čaká ďalej, alebo zapísať si nápady 📝

🇬🇧I think, is good for a while leave somewhere, just think about what is going to be next or write down ideas📝 . www.michalbotansky.com . 🇸🇰myslím, že je super nachvílu ísť na iné miesta🌍 premýšlať čo nás čaká ďalej, alebo zapísať si nápady 📝

11 Likes, 1 Comments - Michal Botansky (@michal_botansky) on Instagram: “🇬🇧"I think love is cool thing, it can teach us so much. Please give love, not just for today" ❤️ .…”

11 Likes, 1 Comments - Michal Botansky (@michal_botansky) on Instagram: “🇬🇧"I think love is cool thing, it can teach us so much. Please give love, not just for today" ❤️ .…”

🇬🇧it is said that dreams are come true here. So yestrerday I've ask for one more here. 😇 . www.michalbotansky.com . 🇸🇰hovorí sa, že tu sa plnia sny. Včera večer som si tu želal jeden ďalších. 😇

🇬🇧it is said that dreams are come true here. So yestrerday I've ask for one more here. 😇 . www.michalbotansky.com . 🇸🇰hovorí sa, že tu sa plnia sny. Včera večer som si tu želal jeden ďalších. 😇

🇬🇧I've believe, if we're working hard and also we set the right mindset we going to take a win 🏆 please go after you feel it's right for you, even if it's there small amount of risk to take a pain 🎯 . www.michalbotansky.com . 🇸🇰Verím, že ak budeme tvrdo pracovať a tiež nastavíme správne nastavenie v hlave, dosiahneme víťazstvo 🏆 prosím poďme potom čo si myslíme, že je to pre nás to pravé, aj keď je tam malá čiastka rizika bolesti 🎯

🇬🇧I've believe, if we're working hard and also we set the right mindset we going to take a win 🏆 please go after you feel it's right for you, even if it's there small amount of risk to take a pain 🎯 . www.michalbotansky.com . 🇸🇰Verím, že ak budeme tvrdo pracovať a tiež nastavíme správne nastavenie v hlave, dosiahneme víťazstvo 🏆 prosím poďme potom čo si myslíme, že je to pre nás to pravé, aj keď je tam malá čiastka rizika bolesti 🎯

Pinterest
Search