From my business

Take a picture, write down few words about your work, side hustle, dreams, vision and post it all around the world.
323 Piny19 Fanúšikovia
🇬🇧Monday, let's play the game. One well played game can change everything.  *from my business - www.michalbotansky.com 🔼🔼🔼 . 🇸🇰Pondelok, poďme hrať. Jedna dobre zahraná hra, môže zmeniť všetko. *z môjho biznisu - www.michalbotansky.com 🔼🔼🔼

🇬🇧Monday, let's play the game. One well played game can change everything. *from my business - www.michalbotansky.com 🔼🔼🔼 . 🇸🇰Pondelok, poďme hrať. Jedna dobre zahraná hra, môže zmeniť všetko. *z môjho biznisu - www.michalbotansky.com 🔼🔼🔼

🇬🇧It can be challenging, simple or nothing. Choice is always on us. *from my business - www.michalbotansky.com 🔼🔼🔼 . 🇸🇰môže to byť náročné, jednoduché alebo nijaké. výber je vždy na nás. *z môjho biznisu - www.michalbotansky.com 🔼🔼🔼

🇬🇧It can be challenging, simple or nothing. Choice is always on us. *from my business - www.michalbotansky.com 🔼🔼🔼 . 🇸🇰môže to byť náročné, jednoduché alebo nijaké. výber je vždy na nás. *z môjho biznisu - www.michalbotansky.com 🔼🔼🔼

🇬🇧after hard work I need to go out for a while to get my mind sharper. . 🇸🇰po náročnom týždni, potrebujem ísť von na chvílu uvolniť hlavu.

🇬🇧after hard work I need to go out for a while to get my mind sharper. . 🇸🇰po náročnom týždni, potrebujem ísť von na chvílu uvolniť hlavu.

🇬🇧On my meetings I always give a respect for others. I've believe when I give it, than I get back more of it. Maybe not now, maybe one day.  *from my business - www.michalbotansky.com 🔼🔼🔼 . 🇸🇰Na mojích stretnutiach vždy rešpektujem druhých. Verím, že najskôr niečo dám a potom dostanem späť. Možno nie hneď, možno jedného dňa. *z môjho biznisu - www.michalbotansky.com 🔼🔼🔼

🇬🇧On my meetings I always give a respect for others. I've believe when I give it, than I get back more of it. Maybe not now, maybe one day. *from my business - www.michalbotansky.com 🔼🔼🔼 . 🇸🇰Na mojích stretnutiach vždy rešpektujem druhých. Verím, že najskôr niečo dám a potom dostanem späť. Možno nie hneď, možno jedného dňa. *z môjho biznisu - www.michalbotansky.com 🔼🔼🔼

🇸🇰mám rád koláčiky, najlepšie mi chutia pri rozhovoroch o biznise. *z môjho biznisu - www.michalbotansky.com 🔼🔼🔼 . 🇬🇧I love cookies,  I like them best in business talks. *from my business - www.michalbotansky.com 🔼🔼🔼

🇸🇰mám rád koláčiky, najlepšie mi chutia pri rozhovoroch o biznise. *z môjho biznisu - www.michalbotansky.com 🔼🔼🔼 . 🇬🇧I love cookies, I like them best in business talks. *from my business - www.michalbotansky.com 🔼🔼🔼

🇬🇧We never know how long it will take if we harvest the crop. One of the things I learn in my business.  *from my business - www.michalbotansky.com 🔼🔼🔼 . 🇸🇰Nikdy nevieme ako dlho bude trvať, pokiaľ budeme zbierať úrodu. Jedna z vecí čo sa učím v mojom biznise. *z môjho biznisu - www.michalbotansky.com 🔼🔼🔼

🇬🇧We never know how long it will take if we harvest the crop. One of the things I learn in my business. *from my business - www.michalbotansky.com 🔼🔼🔼 . 🇸🇰Nikdy nevieme ako dlho bude trvať, pokiaľ budeme zbierať úrodu. Jedna z vecí čo sa učím v mojom biznise. *z môjho biznisu - www.michalbotansky.com 🔼🔼🔼

🇬🇧So much memories we all have. Let's talk rather about our vision. In my work we talks a lot about visions, and of course we're working on our visions. *from my business - www.michalbotansky.com 🔼🔼🔼 . 🇸🇰máme mnoho spomienok. Poďme radšej rozprávať o naších víziach. V mojej práci rozprávame veľa o víziach, no samozrejme na nich aj pracujeme. *z môjho biznisu - www.michalbotansky.com 🔼🔼🔼

🇬🇧So much memories we all have. Let's talk rather about our vision. In my work we talks a lot about visions, and of course we're working on our visions. *from my business - www.michalbotansky.com 🔼🔼🔼 . 🇸🇰máme mnoho spomienok. Poďme radšej rozprávať o naších víziach. V mojej práci rozprávame veľa o víziach, no samozrejme na nich aj pracujeme. *z môjho biznisu - www.michalbotansky.com 🔼🔼🔼

🇬🇧The jump. Don't just stay on same place over and over again. *from my business - www.michalbotansky.com 🔼🔼🔼 . 🇸🇰Skok. Nestojme na tom istom mieste. *z môjho biznisu - www.michalbotansky.com 🔼🔼🔼

🇬🇧The jump. Don't just stay on same place over and over again. *from my business - www.michalbotansky.com 🔼🔼🔼 . 🇸🇰Skok. Nestojme na tom istom mieste. *z môjho biznisu - www.michalbotansky.com 🔼🔼🔼

🇬🇧here is my reminder: Hard work is not sexy. *from my business - www.michalbotansky.com 🔼🔼🔼 . 🇬🇧 tu je moja pripomienka: Ťažká práca nie je sexi. *z môjho biznisu - www.michalbotansky.com 🔼🔼🔼

🇬🇧here is my reminder: Hard work is not sexy. *from my business - www.michalbotansky.com 🔼🔼🔼 . 🇬🇧 tu je moja pripomienka: Ťažká práca nie je sexi. *z môjho biznisu - www.michalbotansky.com 🔼🔼🔼

🇸🇰 Jedno z najväčších stretnutí v biznise. Je dobré počuť kam smeruje spoločnosť a aká je vízia do budúcnosti. *dokumentujem svoju cestu www.michalbotansky.com 🔼🔼🔼 . 🇬🇧one of the biggest event in my business. It is good to hear where the company is heading and what the vision is for the future. *documenting my way www.michalbotansky.com 🔼🔼🔼

🇸🇰 Jedno z najväčších stretnutí v biznise. Je dobré počuť kam smeruje spoločnosť a aká je vízia do budúcnosti. *dokumentujem svoju cestu www.michalbotansky.com 🔼🔼🔼 . 🇬🇧one of the biggest event in my business. It is good to hear where the company is heading and what the vision is for the future. *documenting my way www.michalbotansky.com 🔼🔼🔼

Pinterest
Hľadať