to čo robím

Michal Botansky
314 Piny19 Fanúšikovia
🇸🇰 Jedno z najväčších stretnutí v biznise. Je dobré počuť kam smeruje spoločnosť a aká je vízia do budúcnosti. *dokumentujem svoju cestu www.michalbotansky.com 🔼🔼🔼 . 🇬🇧one of the biggest event in my business. It is good to hear where the company is heading and what the vision is for the future. *documenting my way www.michalbotansky.com 🔼🔼🔼

🇸🇰 Jedno z najväčších stretnutí v biznise. Je dobré počuť kam smeruje spoločnosť a aká je vízia do budúcnosti. *dokumentujem svoju cestu www.michalbotansky.com 🔼🔼🔼 . 🇬🇧one of the biggest event in my business. It is good to hear where the company is heading and what the vision is for the future. *documenting my way www.michalbotansky.com 🔼🔼🔼

🇬🇧When I talk about my visions, not everyone understands me. That's all right, this long road. *from my business . 🇸🇰Keď rozprávam o mojích víziach, nie každý mi rozumie. Je to v poriadku, je to dlhá cesta * z môjho biznisu .

🇬🇧When I talk about my visions, not everyone understands me. That's all right, this long road. *from my business . 🇸🇰Keď rozprávam o mojích víziach, nie každý mi rozumie. Je to v poriadku, je to dlhá cesta * z môjho biznisu .

🇬🇧I do believe that we're influenced by those around us, whether we're aware of it or not. Looking for team mate. *from my business . 🇸🇰Verím, že sme ovplyvnení ľuďmi, ktorí sú okolo nás, či už o tom vieme, alebo nie. Hľadáte tímového kolegu. *z môjho biznisu

🇬🇧I do believe that we're influenced by those around us, whether we're aware of it or not. Looking for team mate. *from my business . 🇸🇰Verím, že sme ovplyvnení ľuďmi, ktorí sú okolo nás, či už o tom vieme, alebo nie. Hľadáte tímového kolegu. *z môjho biznisu

🇬🇧Something is always going on. This time new information and surprise. These meetings are fascinating, everybody can surprise with what we're capable of doing . 🇸🇰vždy sa niečo deje. Tento krát nové informácie a prekvapenie. Tieto stretnutia sú zaujimavé, tu môže prekvapiť každý, stým čo sme schopní spraviť.

🇬🇧Something is always going on. This time new information and surprise. These meetings are fascinating, everybody can surprise with what we're capable of doing . 🇸🇰vždy sa niečo deje. Tento krát nové informácie a prekvapenie. Tieto stretnutia sú zaujimavé, tu môže prekvapiť každý, stým čo sme schopní spraviť.

🇬🇧 saturday morning road. On the way to get new ideas. Business meeting. . 🇸🇰 ranno sobotná cesta. Na ceste k novým myšlienkam. Biznis stretnutie.

🇬🇧 saturday morning road. On the way to get new ideas. Business meeting. . 🇸🇰 ranno sobotná cesta. Na ceste k novým myšlienkam. Biznis stretnutie.

🇬🇧 saturday morning: love, passion and work, whether is business, relionship, or simple life. More we put  in to it, more we'll learn, further we'll go. . 🇸🇰sobota ráno: láska, vášeň a práca, či je to biznis, vzťah alebo život. Čím viac dáme do toho, tým

🇬🇧 saturday morning: love, passion and work, whether is business, relionship, or simple life. More we put in to it, more we'll learn, further we'll go. . 🇸🇰sobota ráno: láska, vášeň a práca, či je to biznis, vzťah alebo život. Čím viac dáme do toho, tým

I do believe that sport is great teacher, for patience, persistence and of course it takes so much practise. Picture from my side project @nasezazitky . verím, že sport je skvelý učiteľ na trpezlivisť, výdrž a samozrejme je potrebné veľa trénovať. Foto @nasezazitky

I do believe that sport is great teacher, for patience, persistence and of course it takes so much practise. Picture from my side project @nasezazitky . verím, že sport je skvelý učiteľ na trpezlivisť, výdrž a samozrejme je potrebné veľa trénovať. Foto @nasezazitky

🇬🇧most of us still did not get it. We putting pictures and hashtags, we have lot of followers, lot of likes. But just few of us writing, or showing what actualy do. . 🇸🇰 mnoho z nás ešte nepochopili. Dávame mnoho fotiek a hashtagov, máme mnoho sledovateľov, dostávame mnoho páči sa mi to. No len pár z nás píše, či ukazuje čo vlastne robíme.

🇬🇧most of us still did not get it. We putting pictures and hashtags, we have lot of followers, lot of likes. But just few of us writing, or showing what actualy do. . 🇸🇰 mnoho z nás ešte nepochopili. Dávame mnoho fotiek a hashtagov, máme mnoho sledovateľov, dostávame mnoho páči sa mi to. No len pár z nás píše, či ukazuje čo vlastne robíme.

🇬🇧this is my morning, go out with a dog, take a picture, upload here, say something smart, and do the work. . 🇸🇰toto je moje ráno, ísť von so psom, ofotiť fotku, pridať ju sem, napísať niečo múdre a isť makať.

🇬🇧this is my morning, go out with a dog, take a picture, upload here, say something smart, and do the work. . 🇸🇰toto je moje ráno, ísť von so psom, ofotiť fotku, pridať ju sem, napísať niečo múdre a isť makať.

🇬🇧this time watching the game. Btw do you now that people watching you? . . 🇸🇰 tento krát pozeranie hry. Mimochodom vedel si že ľudia si ťa všimajú?

🇬🇧this time watching the game. Btw do you now that people watching you? . . 🇸🇰 tento krát pozeranie hry. Mimochodom vedel si že ľudia si ťa všimajú?

Pinterest
Hľadať