to čo robím

287 Piny19 Fanúšikovia
🇬🇧 This really got me, so many talks about that: “Treat others how you want to be treated.” It works for me, in relationships, at work, with friends even in business and in the sport as well.🤝 🇸🇰Toto ma naozaj dostalo, neustále o tom rozprávame: Správaj sa k ľuďom tak, ako chceš aby sa ľudia správali k tebe. Mne to funguje to vo vzťahoch, v práci, s kamošmi, v športe dokonca aj v biznise.🤝

🇬🇧 This really got me, so many talks about that: “Treat others how you want to be treated.” It works for me, in relationships, at work, with friends even in business and in the sport as well.🤝 🇸🇰Toto ma naozaj dostalo, neustále o tom rozprávame: Správaj sa k ľuďom tak, ako chceš aby sa ľudia správali k tebe. Mne to funguje to vo vzťahoch, v práci, s kamošmi, v športe dokonca aj v biznise.🤝

🇬🇧In the beginning I thought it was good to know everything (about people, knowledge, information) I find that less is more.💡 🇸🇰nazačiatku som si myslel, že je dobré vedieť všetko (o ľuďoch, vedomosti, info) zisťujem že menej je viac. 💡

🇬🇧In the beginning I thought it was good to know everything (about people, knowledge, information) I find that less is more.💡 🇸🇰nazačiatku som si myslel, že je dobré vedieť všetko (o ľuďoch, vedomosti, info) zisťujem že menej je viac. 💡

🇬🇧lesson I learned yesterday: *let go of the old, but also unnecessary things without a fight*💡 📸there are not snowballs on the picture ☃️ 🇸🇰lekcia ktorú som sa naučil včera: *nechať odísť staré, ale aj zbytočné veci bez boja* 💡. 📸na fotke nie sú snehové gule☃️

🇬🇧lesson I learned yesterday: *let go of the old, but also unnecessary things without a fight*💡 📸there are not snowballs on the picture ☃️ 🇸🇰lekcia ktorú som sa naučil včera: *nechať odísť staré, ale aj zbytočné veci bez boja* 💡. 📸na fotke nie sú snehové gule☃️

🇬🇧Morning monday status: go and get it or catch and release? so many technics around, I have to find which technics work for me. 🇸🇰 pondelok ráno: ísť a dostať to, alebo chytiť a uvoľneniť? toľko technik je okolo, mám zistiť, čo a kedy funguje pre mňa.

🇬🇧Morning monday status: go and get it or catch and release? so many technics around, I have to find which technics work for me. 🇸🇰 pondelok ráno: ísť a dostať to, alebo chytiť a uvoľneniť? toľko technik je okolo, mám zistiť, čo a kedy funguje pre mňa.

🇬🇧 my morning routine, wake up, dress up and go. Always have with me a phone, ready to take picture, like this one. It's my sister dog🐩 🇸🇰 môj ranný rituál, vstať, obliecť a ísť. Vždy mám zo sebou telefón, pripravený urobiť aj takéto zábery. Toto je pes mojej setr🐩

🇬🇧 my morning routine, wake up, dress up and go. Always have with me a phone, ready to take picture, like this one. It's my sister dog🐩 🇸🇰 môj ranný rituál, vstať, obliecť a ísť. Vždy mám zo sebou telefón, pripravený urobiť aj takéto zábery. Toto je pes mojej setr🐩

🇬🇧 old and dead, or is just asleep? If we are sleeping, we can wake up anytime. So spring may us to wake up.  🇸🇰 starý a zomierajúci, alebo len spiaci. Ak spíme, môžeme sa prebudiť kedykoľvek. Trebars taká jar nás môže prebudiť.

🇬🇧 old and dead, or is just asleep? If we are sleeping, we can wake up anytime. So spring may us to wake up. 🇸🇰 starý a zomierajúci, alebo len spiaci. Ak spíme, môžeme sa prebudiť kedykoľvek. Trebars taká jar nás môže prebudiť.

🇬🇧one picture, one status, one video, one blog post, change everything. But we dont know which picture, status, video, blog post change that. 🎯 🇸🇰jedna foto, jeden príspevok, jedno video, jeden článok, zmení všetko. Len nevieme ktoré foto, príspevok, video, článok, to zmení.

🇬🇧one picture, one status, one video, one blog post, change everything. But we dont know which picture, status, video, blog post change that. 🎯 🇸🇰jedna foto, jeden príspevok, jedno video, jeden článok, zmení všetko. Len nevieme ktoré foto, príspevok, video, článok, to zmení.

🇬🇧 walking with my camera. Today is great day talk about dreams with sisters, brothers, parents, mates.  🇸🇰 prechádzanie sa s foťákom. Dnes je skvelý deň, rozprávať sa o snoch so setrou, bratom, rodičmi, kamošmi.

🇬🇧 walking with my camera. Today is great day talk about dreams with sisters, brothers, parents, mates. 🇸🇰 prechádzanie sa s foťákom. Dnes je skvelý deň, rozprávať sa o snoch so setrou, bratom, rodičmi, kamošmi.

🇬🇧go and get it or catch and release? Always talk about that.  🇸🇰ísť a dostať to, alebo chytiť a uvoľniť? Vždy o tom rozprávam.

🇬🇧go and get it or catch and release? Always talk about that. 🇸🇰ísť a dostať to, alebo chytiť a uvoľniť? Vždy o tom rozprávam.

🇬🇧*Mirror* I can be angry about my decisionons what I did some time ago, or I can do something about it.  🇸🇰*spätné zrkadlo* môžem byť naštvaný na rozhodnutia ktoré som spravil pred časom, alebo môžem spraviť niečo s tým.

🇬🇧*Mirror* I can be angry about my decisionons what I did some time ago, or I can do something about it. 🇸🇰*spätné zrkadlo* môžem byť naštvaný na rozhodnutia ktoré som spravil pred časom, alebo môžem spraviť niečo s tým.

Pinterest • celosvetový katalóg nápadov
Hľadať