Michal Štiga

Michal Štiga

Veľkoplošná tlač - čiarová kresba i foto do šírky papiera 610mm a dĺžky 90m - farebná tlač CAD výkresov na klasický 80g/m2 papier: A4 = 0,20 EURO, t.j. A1 =
Michal Štiga