Михнѣ (Μιχαήλ)

Михнѣ (Μιχαήλ)

Михнѣ (Μιχαήλ)
Viac nápadov od Михнѣ
Cetatea Poienari, desen după Gheorghe Tatarescu, 1860. (P. Chihaia - Din cetăţile de scaun ale Ţării Româneşti, 1974, Bucureşti)

Cetatea Poienari, desen după Gheorghe Tatarescu, 1860. (P. Chihaia - Din cetăţile de scaun ale Ţării Româneşti, 1974, Bucureşti)

Piatră de mormânt cu gisant (sculptură în relief a defunctului, în costum gotic), de tradiţie occidentală, din Biserica Domnească de la Curtea de Argeş, atribuită unuia dintre voievozii munteni din sec. al XIV-lea.

Piatră de mormânt cu gisant (sculptură în relief a defunctului, în costum gotic), de tradiţie occidentală, din Biserica Domnească de la Curtea de Argeş, atribuită unuia dintre voievozii munteni din sec. al XIV-lea.

Mormântul nr. 10 de la Curtea de Argeş. Reconstrucţie făcută după o fotografie realizată în timpul săpăturilor arheologice în biserica domnească de la Curtea de Argeş de către Virgil Drăghiceanu în anul 1920.

Mormântul nr. 10 de la Curtea de Argeş. Reconstrucţie făcută după o fotografie realizată în timpul săpăturilor arheologice în biserica domnească de la Curtea de Argeş de către Virgil Drăghiceanu în anul 1920.

Hrisovul lui Vlad I. Uzurpatorul din anul 1396, scris în Argeş, prin care domnul Valahiei se declară vasal al lui Vladislav Jagiello, regele Poloniei. Inscripţia pe pecetea este în limba slavonă: „... хрисовул їω влад воєводѫ и господин(?) а(?) въсеи уггровлахїи“

Hrisovul lui Vlad I. Uzurpatorul din anul 1396, scris în Argeş, prin care domnul Valahiei se declară vasal al lui Vladislav Jagiello, regele Poloniei. Inscripţia pe pecetea este în limba slavonă: „... хрисовул їω влад воєводѫ и господин(?) а(?) въсеи уггровлахїи“

Cinci peceţi din hrisoavele lui Radu Cel Mare (1495 - 1508).

Cinci peceţi din hrisoavele lui Radu Cel Mare (1495 - 1508).

Radul (Negru) Voivode with his wife Ana. Painting from the Curtea de Argeş Monastery.

Radul (Negru) Voivode with his wife Ana. Painting from the Curtea de Argeş Monastery.

The coins attributed to Radu I Voivode

The coins attributed to Radu I Voivode

Fortress of Vlad Ţepeş, 19th century drawing.

Fortress of Vlad Ţepeş, 19th century drawing.

Radu Negru Vodă, copie după Tătărăscu (probabil Gheorghe Tattarescu) din Mânăstirea Curtea de Argeş, 1860.

Radu Negru Vodă, copie după Tătărăscu (probabil Gheorghe Tattarescu) din Mânăstirea Curtea de Argeş, 1860.

Hrisovul lui Radu de la Afumaţi prin care întăreşte lui Vlaicu clucer şi fraţilor săi ocine în Stăneşti, Berivoeşti şi Drăgăneşti, în urma unor judecăţi; 26 iulie 1526 (7034), Târgovişte.

Hrisovul lui Radu de la Afumaţi prin care întăreşte lui Vlaicu clucer şi fraţilor săi ocine în Stăneşti, Berivoeşti şi Drăgăneşti, în urma unor judecăţi; 26 iulie 1526 (7034), Târgovişte.