Miška Žalcová

Miška Žalcová

Nikdy nemôžeš zabudnúť na človeka, ktorý pre teba predtým veľa znamenal.... aj keď ti veľmi ublížil... Zaujímalo by ma, koľkokrát ešte odpustíme niektorým ľuďo