psychobalzam .

psychobalzam .

O novom vydaní PSYCHOBALZAMU. Tiež o autogénnom tréningu, o slove a autosugescii, o hudbe a muzikoterapii, o liečivých tónoch, o tichu a o spánku.