Mima Kosnacova

Mima Kosnacova

Pôvod a význam mena Miroslava 5. Apríl Poslať pozdrav » Meno slovanského pôvodu s významom oslavujúci mier. Žena menom Miroslava je plná energie a sily