Miriam Váryová

Miriam Váryová

Krása mizne, blbosť je večná. (J. Tuwim)