Materská Škola

Materská Škola

sme romská materská škola s vyučovacím jazykom slovenským. Máme jednu triedu s malou vekovou skupinou -kuriatka :) od 2- 4 rokov, jednu triedu s veľkou vekovou