Mariš Zápražná

Mariš Zápražná

Po tráve se nechodí, po tráve se smeje ... po chlaste se usmieva a potom se bleje. Najhoršie znášajú ľudia šťastného človeka Pred skutočnosťou možno zavrieť o