OPTIMAT.SK

OPTIMAT.SK

www.optimat.sk
Tehelná 235/24, 83103 Bratislava / Big Data analýzy OPTIMAT odhaľujú silné a slabé stránky v digitálnom marketingu a nákupe. Odporúčania OPTIMAT pomáhajú odstrániť slabé a posilniť silné stránky
OPTIMAT.SK