Jarmila Špaldoňová,Šurányiová

Jarmila Špaldoňová,Šurányiová