Paulina Liskova

Paulina Liskova

"Šťastie znamená iných robiť šťastnými." Platón Happiness is not at the destination but in the flowers that you smell along the way.