Peťko Tysko

Peťko Tysko

Tak v tom,ešte ani ja nemám jasno!!!!!
Peťko Tysko