Pes pre život, nie pre biznis
Pes pre život, nie pre biznis
Pes pre život, nie pre biznis

Pes pre život, nie pre biznis

Pes pre život, nie pre biznis. Chceme podporiť tých, ktorí ku kynologickej činnosti pristupujú zodpovedne a s rešpektom.