Pes pre život, nie pre biznis

Pes pre život, nie pre biznis

www.pesprezivot.sk
Bratislava, Slovensko / Pes pre život, nie pre biznis. Chceme podporiť tých, ktorí ku kynologickej činnosti pristupujú zodpovedne a s rešpektom.
Pes pre život, nie pre biznis