Petra Švecová

Petra Švecová

Na mieste, ktorým teraz kráčaš, zasial som svoje sny; našľapuj jemne, pretože stúpaš po mojich snoch.