Preskúmajte tieto a ďalšie námety.

JuliaSetPlot[z-(z^9-1)/(9z^2),z,ColorFunction->"RustTones"]

JuliaSetPlot[z-(z^9-1)/(9z^2),z,ColorFunction->"RustTones"]

ContourPlot[{27(x+10)^2==(9-y)y^2,(y-Abs[x+6]/2)^2+(x+6)^2==4,y-2Abs[x+2]*Boole[0>x>-4]==-2,x^3+8y^3==4x y},{x,-12,2},{y,-2,12}]

Tweet-a-Program on

ContourPlot[{27(x+10)^2==(9-y)y^2,(y-Abs[x+6]/2)^2+(x+6)^2==4,y-2Abs[x+2]*Boole[0>x>-4]==-2,x^3+8y^3==4x y},{x,-12,2},{y,-2,12}]

ContourPlot3D[Cos[{x,y,z}/Norm[{x,y,z}]^2]==0,{x,-0.5,0},{y,0,0.5},{z,-0.5,0}]

Tweet-a-Program on

ContourPlot3D[Cos[{x,y,z}/Norm[{x,y,z}]^2]==0,{x,-0.5,0},{y,0,0.5},{z,-0.5,0}]

a=5; ContourPlot3D[E^(x-y+z)-x^2-y^2-z^2==0,{x,-a,a},{y,-a,a},{z,-a,a}]

Tweet-a-Program on

a=5; ContourPlot3D[E^(x-y+z)-x^2-y^2-z^2==0,{x,-a,a},{y,-a,a},{z,-a,a}]

DensityPlot[Module[{x=-x+l y, i=0}, While[i<100&&Abs[z]<1,z=z^1.5+-.2;i++];i],{y,-.2,.2},{x,.35,.75},PlotPoints->10,Frame->False]

Tweet-a-Program on

DensityPlot[Module[{x=-x+l y, i=0}, While[i<100&&Abs[z]<1,z=z^1.5+-.2;i++];i],{y,-.2,.2},{x,.35,.75},PlotPoints->10,Frame->False]

ListPointPlot3D[  Table[Sin[x] Cos[y], {x, 0, 2 Pi, 0.1}, {y, 0, 2 Pi, 0.1}],   Filling -> Bottom, ColorFunction -> "Rainbow"]

Tweet-a-Program on

ListPointPlot3D[ Table[Sin[x] Cos[y], {x, 0, 2 Pi, 0.1}, {y, 0, 2 Pi, 0.1}], Filling -> Bottom, ColorFunction -> "Rainbow"]

Rotate[PolarPlot[   Table[Floor[Sqrt[k^3 + x^2]/.1], {k, 0, Pi, .1}], {x, -Pi, Pi},    Axes -> False, ColorFunction -> (Hue[#4] &)], Pi/2]

Tweet-a-Program on

Rotate[PolarPlot[ Table[Floor[Sqrt[k^3 + x^2]/.1], {k, 0, Pi, .1}], {x, -Pi, Pi}, Axes -> False, ColorFunction -> (Hue[#4] &)], Pi/2]

MandelbrotSetPlot[{-0.743+0.175I,-0.723+0.195I}]

Tweet-a-Program on

MandelbrotSetPlot[{-0.743+0.175I,-0.723+0.195I}]

p=TraditionalForm[Pi];Graphics[Inset[Style[p,15],#]&/@PixelValuePositions[Binarize[Rasterize[p,ImageSize->35]],Black]](*#PiDay*)

Tweet-a-Program on

p=TraditionalForm[Pi];Graphics[Inset[Style[p,15],#]&/@PixelValuePositions[Binarize[Rasterize[p,ImageSize->35]],Black]](*#PiDay*)

GraphData["Foster056A", "AllImages"][[2]]

Tweet-a-Program on

GraphData["Foster056A", "AllImages"][[2]]

Pinterest
Hľadať