the words are written in different languages and have autumn leaves on them, as well as an orange background
Save
slideserve.com

PPT - Zásobník básní k besiedke starým rodičom PowerPoint Presentation - ID:2346108

Zásobník básní k besiedke starým rodičom. „Ak by to bolo v mojej moci, október – Mesiac úcty k starším by som premenovala na Mesiac životnej múdrosti, lebo tá sa získava len rokmi tvrdej práce a skúsenosťami“ .
slideserve
SlideServe
15k followers

Comments

No comments yet! Add one to start the conversation.