Pinterest

Explore these ideas and more!

Mikuláš Galanda

Mikuláš Galanda

Ernest Zmeták: Pavla:1946

Ernest Zmeták: Pavla:1946

Mikuláš Galanda - Ženský poloakt v šatke, 1937

Mikuláš Galanda - Ženský poloakt v šatke, 1937

Ernest Zmeták: Modliace sa ženy:1946

Ernest Zmeták: Modliace sa ženy:1946

Ernest Zmeták: Autoportrét:1961

Ernest Zmeták: Autoportrét:1961

Ernest Zmeták: Dievča s červenými vlasmi:1941

Ernest Zmeták: Dievča s červenými

Ernest Zmeták: V čakárni:1945

Ernest Zmeták: V čakárni:1945

Mikuláš Galanda: Vlastná podobizeň:1932

Mikuláš Galanda: Vlastná podobizeň:1932

Mikuláš Galanda: Pijan:1933

Mikuláš Galanda: Pijan:1933

Ernest Zmeták: Hrnčiar:1948

Ernest Zmeták: Hrnčiar:1948

Ernest Zmeták: Akt v kresle:1963

Ernest Zmeták: Akt v

Mikuláš Galanda: Matka s dieťaťom:1924 - 1944

Mikuláš Galanda: Matka s - 1944

Ernest Zmeták: Starenka v barete:1940

Ernest Zmeták: Starenka v

Ernest Zmeták: Dvor v Cefalu:1977

Ernest Zmeták: Dvor v

Ernest Zmeták: Stromy z Červeného Kameňa:1979

Ernest Zmeták: Stromy z Červeného Kameňa:1979

DARTE AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o., obrazy, starožitnosti, umenie, umelci, výtvarné diela, online aukcia, aukcie, dražby -Ernest Zmeták,tempera

DARTE AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o., obrazy, starožitnosti, umenie, umelci, výtvarné diela, online aukcia, aukcie, dražby -Ernest Zmeták,tempera