Preskúmajte tieto a ďalšie námety.

Atómové elektrárne Jaslovské Bohunice. Rozsah diela: Projekt, dodávka a zhotovenie tepelných izolácií pre primárny a sekundárny okruh V1 a V2.

Atómové elektrárne Jaslovské Bohunice. Rozsah diela: Projekt, dodávka a zhotovenie tepelných izolácií pre primárny a sekundárny okruh V1 a V2.

Cementáreň Ladce. Rozsah diela: Výstavba a opravy výmuroviek rotačných pecí.

Cementáreň Ladce. Rozsah diela: Výstavba a opravy výmuroviek rotačných pecí.

Hotel Gravúrky, Terchová. Rozsah diela: Zhotovenie stavby hotelového zariadenia: vrátane inžinierskych sietí a zariadenia.

Hotel Gravúrky, Terchová. Rozsah diela: Zhotovenie stavby hotelového zariadenia: vrátane inžinierskych sietí a zariadenia.

Závody SPN, hlinikáreň Žiar nad Hronom. Rozsah diela: Výstavba výmuroviek pecí pre spracovanie hliníka.

Závody SPN, hlinikáreň Žiar nad Hronom. Rozsah diela: Výstavba výmuroviek pecí pre spracovanie hliníka.

Hradby kostola Šenkvice. Rozsah diela: Sanácia muriva renesančného opevnenia kostola sv. Anny v Šenkviciach.

Hradby kostola Šenkvice. Rozsah diela: Sanácia muriva renesančného opevnenia kostola sv. Anny v Šenkviciach.

Atómové elektrárne Mochovce. Rozsah diela: Projekt, dodávka a zhotovenie tepelných izolácií pre primárny a sekundárny okruh Emo 1, 2.

Atómové elektrárne Mochovce. Rozsah diela: Projekt, dodávka a zhotovenie tepelných izolácií pre primárny a sekundárny okruh Emo 1, 2.

Bytový dom Račany Bianco Bratislava, Pri Vinohradoch. Rozsah diela: Zateplenie fasády, náter betónových prefabrikátov.

Bytový dom Račany Bianco Bratislava, Pri Vinohradoch. Rozsah diela: Zateplenie fasády, náter betónových prefabrikátov.

Muškátová - optimálne podmienky pre kvalitný život

Muškátová - optimálne podmienky pre kvalitný život

Interiér Muškátová - optimálne podmienky pre kvalitný život

Interiér Muškátová - optimálne podmienky pre kvalitný život

Atómové elektrárne Mochovce. Rozsah diela: Projekt, dodávka a zhotovenie tepelných izolácií pre primárny a sekundárny okruh Emo 1, 2.

Atómové elektrárne Mochovce. Rozsah diela: Projekt, dodávka a zhotovenie tepelných izolácií pre primárny a sekundárny okruh Emo 1, 2.

Pinterest
Hľadať