Explore Ales and more!

Krízová komunikácia: Krízovú situáciu si žiadny Klient neplánuje dopredu, ale prípadné riziká môže v predstihu identifikovať a následne minimalizovať. Úspešnosť riešenia krízy spočíva v kreatívnej práci s dostupnými informáciami, v primeranej a rýchlej reakcii a v nápaditých komunikačných riešeniach, ktoré naša agentúra je schopná pre Klienta zabezpečiť. V dnešnej dobe je dôležité, aby Klient komunikoval proaktívne, pripravoval si verejnú mienku pozitívne naklonenú k sebe a tak predchádzal…

Krízová komunikácia: Krízovú situáciu si žiadny Klient neplánuje dopredu, ale prípadné riziká môže v predstihu identifikovať a následne minimalizovať. Úspešnosť riešenia krízy spočíva v kreatívnej práci s dostupnými informáciami, v primeranej a rýchlej reakcii a v nápaditých komunikačných riešeniach, ktoré naša agentúra je schopná pre Klienta zabezpečiť. V dnešnej dobe je dôležité, aby Klient komunikoval proaktívne, pripravoval si verejnú mienku pozitívne naklonenú k sebe a tak predchádzal…

Event marketing: Organizovanie rôznych spoločenských podujatí je ďalším z nástrojov vzťahov s verejnosťou, ktorých cieľom je osloviť vybranú časť verejnosti (internú alebo externú).  Môže ísť o viaceré typy podujatí:

Event marketing: Organizovanie rôznych spoločenských podujatí je ďalším z nástrojov vzťahov s verejnosťou, ktorých cieľom je osloviť vybranú časť verejnosti (internú alebo externú). Môže ísť o viaceré typy podujatí:

Public Relations: Našou prácou je dodávať novinárom skutočné novinky, zaujímavosti, teda hodnotné, aktuálne a objektívne informácie, ktoré môžu zaujímať aj čitateľa, diváka, poslucháča čiže potenciálneho zákazníka o výrobkoch či službách Klienta.

Public Relations: Našou prácou je dodávať novinárom skutočné novinky, zaujímavosti, teda hodnotné, aktuálne a objektívne informácie, ktoré môžu zaujímať aj čitateľa, diváka, poslucháča čiže potenciálneho zákazníka o výrobkoch či službách Klienta.

Tlačové konferencie: Sú to stretnutia predstaviteľov spoločnosti so zástupcami médií. Uskutočňuje sa kvôli zviditeľneniu firmy, jej produktov, služieb, noviniek na trhu, nových projektov, na odovzdanie dôležitých a zaujímavých informácií širokej verejnosti. Tlačová konferencia zohráva dôležitú úlohu aj pri krízovej komunikácii. Agentúra zorganizuje celý priebeh tlačovej konferencie, jej úlohou je aj kompletná práca s médiami.

Tlačové konferencie: Sú to stretnutia predstaviteľov spoločnosti so zástupcami médií. Uskutočňuje sa kvôli zviditeľneniu firmy, jej produktov, služieb, noviniek na trhu, nových projektov, na odovzdanie dôležitých a zaujímavých informácií širokej verejnosti. Tlačová konferencia zohráva dôležitú úlohu aj pri krízovej komunikácii. Agentúra zorganizuje celý priebeh tlačovej konferencie, jej úlohou je aj kompletná práca s médiami.

Pinterest
Search