Explore Paganism, Folk, and more!

Explore related topics

Slovanské Hradiská: Trenčianske Teplice - Čertova Skala

Slovanské Hradiská: Trenčianske Teplice - Čertova Skala

Skarb z Czermna - okres wczwsnośredniowieczny  XII / XIII w. inne datowanie...

Slavic jewellery - Treasure from Czermno, Poland - century

Silver lunula pendant (worn by women). | Culture: Slavic (West Slavs) | Found in: Poland (unspecified location) | Timeline: late 10th century / early 11th century

Silver lunula moon pendant (worn by women) and in pre-pagan and pre-viking times it was a bird tribe talisman for women.

Dziekanowice, Poland - early medieval Slavic ring

Silver ring found in Dziekanowice, Poland. Culture: Slavic [West Slavs] Timeline: c.

Slavic hoard from Ragow, found in 1876

Slavic hoard from Ragow, found in 1876

Morzewo sword 10th C (Slavic - from the Polish archaeological site)

Morzewo sword C (Slavic - from the Polish archaeological site)

diaphanee:    Lunula (also called Lunitsa) is a crescent moon shaped charm, found in ancient Slavic and Norse cultures. It is a pagan symbol of moon and femininity, worn only by women.

Kram Sulika - Poland - Slavic Jewellery: reconstruction of a lunula pendant from Moravia

Part of slavic fortification, 8th century AD.

Part of slavic fortification, century AD.

Avar-Slavic bronze belt fitting, 8th century, found in Czech Republic

Avar-Slavic bronze belt fitting, century, found in Czech Republic

Dziekanowice, Poland - West Slavs - fragment of Slavic amber jewellery

A place for historical and archaeological resources about the West Slavs (Słowianie Zachodni).

Early medieval West Slavic idol, find from Schwedt, Germany (height c. 5.5 cm). Source: Sebastian Brather “Archäologie der westlichen Slawen”, 2008 [online read].

Early medieval West Slavic idol, find from Schwedt, Germany (height c.

Miejsce znalezienia: Brześć Kujawski, grób złotnika na cmentarzysku  Datowanie: II połowa XI wieku  Sposób znalezienia: wykopaliska archeologiczne  Skład: brąz  Opis:  Matryca do wyrobu kaptorg trapezowatych, obrazek z wypukłym obramieniem liniowym. Przedstawia on dwa odwrócone do siebie tyłem ptaki pod Drzewem Życia. Mają one silnie zakrzywione dzioby, a na nogach i skrzydłach poziome i ukośne paski (ptaki drapieżne? może jastrzębie?). Przywiązane są za szyje do korony Drzewa Życia.

Miejsce znalezienia: Brześć Kujawski, grób złotnika na cmentarzysku Datowanie: II połowa XI wieku Sposób znalezienia: wykopaliska archeologiczne Skład: brąz Opis: Matryca do wyrobu kaptorg trapezowatych, obrazek z wypukłym obramieniem liniowym. Przedstawia on dwa odwrócone do siebie tyłem ptaki pod Drzewem Życia. Mają one silnie zakrzywione dzioby, a na nogach i skrzydłach poziome i ukośne paski (ptaki drapieżne? może jastrzębie?). Przywiązane są za szyje do korony Drzewa Życia.

Pinterest
Search