Character Ideas, Character Art, Character Inspiration, Simple Character, Character Design, Manga Girl, Anime Girls, Girl Drawings, Female Drawing

if I were a witch I’d be mori kei most of the time and then the rest of the time…

remington-zero: “ if I were a witch I’d be mori kei most of the time and then the rest of the time I’d be cult party kei and visual kei and lolita and ouji and putumayo punk ”

#wattpad #phi-tiu-thuyt Trong đó là những hình ảnh mình tự sưu tầm và có khả năng các bạn sẽ cần dùng đến nó để làm bìa truyện hoặc des ảnh. Mong các bạn vui vẻ :)  Nguồn : Nhiều nơi

CLOSED - Phần I

#wattpad #phi-tiu-thuyt Trong đó là những hình ảnh mình tự sưu tầm và có khả năng các bạn sẽ cần dùng đến nó để làm bìa truyện hoặc des ảnh. Mong các bạn vui vẻ :) Nguồn : Nhiều nơi

Pinterest
Search