Explore these ideas and more!

Pracovný list z matematiky pre druhákov

Kategória Pre druhákov - Aktivity pre deti, pracovné listy, online testy a iné

Abeceda - pracovný list

Opakujeme si abecedu - Aktivity pre deti, pracovné listy, online testy a iné

Slovenský jazyk - druháci

Ako sa naučiť, kde sa píše i, í, y, ý po spoluhláske L

Učíme sa čísla a počítať do 10

Učíme sa čísla a počítať do 10

Pracovný list – vybrané slová

Kategória Pre tretiakov - Aktivity pre deti, pracovné listy, online testy a iné

Pracovný list z matematiky pre druhákov

Pracovný list z matematiky pre druhákov

Matematika - druháci - párne a nepárne čísla

Matematika - druháci - párne a nepárne čísla

Vybrané slová

Vybrané slová

Slovné úlohy z matematiky

Kategória Pre druhákov - Aktivity pre deti, pracovné listy, online testy a iné

Vybrané slová

Vybrané slová

Vybrané slová

Vybrané slová

Vybrané slová

Vybrané slová

DOBBLE - slovenský jazyk - spoluhláska L

DOBBLE - slovenský jazyk - spoluhláska L

Dobble - vybrané slová po S

Dobble - vybrané slová po S

Vybrané slová

Vybrané slová

Slabiky - pracovný list

Slabiky - pracovný list

Pinterest
Search