Explore these ideas and more!

Pracovný list z matematiky pre druhákov

Kategória Pre druhákov - Aktivity pre deti, pracovné listy, online testy a iné

Abeceda - pracovný list

Opakujeme si abecedu - Aktivity pre deti, pracovné listy, online testy a iné

Slovné úlohy z matematiky

Kategória Pre druhákov - Aktivity pre deti, pracovné listy, online testy a iné

Vytvorte si s deťmi zoznam prečítaných kníh v škole či doma a urobte tak čítanie pre deti zaujímavejšie.

Ako motivovať deti k čítaniu

Matematika - druháci - párne a nepárne čísla

Matematika - druháci - párne a nepárne čísla

Vybrané slová

Vybrané slová

Ako sa naučiť, kde sa píše i, í, y, ý po spoluhláske L

Kategória Pre druhákov - Aktivity pre deti, pracovné listy, online testy a iné

Písmenká - pracovný list pre prvákov

Písmenká - pracovný list pre prvákov

Násobilka pracovný list

Násobilka pracovný list

Vybrané slová

Vybrané slová

Pinterest
Search