Explore Embroidery Books, Machine Embroidery, and more!

Slovak Cap Date: 1800–1939 Culture: Slovak Medium: [no medium available] Dimensions: [no dimensions available] Credit Line: Gift of Miss Irene Lewisohn and Mrs. Alice Lewisohn Crowley, 1939 Accession Number: C.I.39.91.75  met museum

Slovak Cap Date: Culture: Slovak Medium: [no medium available] Dimensions: [no dimensions available] Credit Line: Gift of Miss Irene Lewisohn and Mrs.

.

Art Patterns, Czech Republic, Pattern Design, Folk Art, European Countries, Cartography, Homeland, Art Print, Needlework

Slovak Folk Embroidery

Slovak Folk Embroidery

Predkreslená výšivka zo ženskej pôlky. Okolie Prievidze, polovica 19.st. (Slovakia) - Embroidery from Prievidza region, mid-19th c.

Prievidza, polovica (Slovakia) - Embroidery from Prievidza region, c.

Slovakia, Hand embroidery on tulle of the cod-cresol women. Jablonica (dist. Senica), the first half of the 20th century. Depositary ÚĽUV. Photo: O. Danglová // Výšivka na tyle z krézla ženských rukávcov. Jablonica (okr. Senica), 1. polovica 20. storočia. Depozitár ÚĽUV. Foto: O. Danglová

Slovak folk embroidery on tulle. Obrázok: Embroidery on the nape of female cod-cresol. Senica), the first half of the century.

slovenske ludove kroje | Dizajn pohľadnice inšpirovaný vzorom výšivky z kútnej plachty z ...

Mladí nadšenci vracajú ľudové ornamenty do bežného života - Webnoviny.

Detail rukáva, výšivka kovovou niťou, z obce Abrahám na FS Myjava, 1988.

Detail rukáva, výšivka kovovou niťou, z obce Abrahám na FS Myjava,

Výšivka Vajnory, rozmer 17x14 cm

Výšivka Vajnory, rozmer 17x14 cm

Pinterest
Search