Explore these ideas and more!

Trpezlivosť, dnes je ľahké zobrať si super úver s nízkym úrokom. Potom ďaľší a ďaľší. Je mnoho investícií, ktoré sú výhodné za lacné bankové peniaze. Nikto z nás nevie ako dlho to bude takto výhodné. Premyslime si "kúpu" úveru a nezadlžujme sa zbytočne úvermi. Nie každá investícia je vhodná pre nás. Najlepšia investícia je do seba. Napr. investícia do odbornej knihy, kurzu, či zopár lekcií s podnikateľmi. Samozrejme nadobudnuté vedomosti čo najskôr dajme do praxe. #kecy #inspiracia…

Trpezlivosť, dnes je ľahké zobrať si super úver s nízkym úrokom. Potom ďaľší a ďaľší. Je mnoho investícií, ktoré sú výhodné za lacné bankové peniaze. Nikto z nás nevie ako dlho to bude takto výhodné. Premyslime si "kúpu" úveru a nezadlžujme sa zbytočne úvermi. Nie každá investícia je vhodná pre nás. Najlepšia investícia je do seba. Napr. investícia do odbornej knihy, kurzu, či zopár lekcií s podnikateľmi. Samozrejme nadobudnuté vedomosti čo najskôr dajme do praxe. #kecy #inspiracia…

🇬🇧"what do you see?" When I talk with my mentors, they always askethis question. What I've learned, is everything could be new opportunity, chance, new beginning but not everything is for me. Iam OK with that. *from my business . . 🇸🇰"Čo vidíš?" Keď hovorím so svojimi mentormi, vždy spýtajú na túto otázku. To, čo som sa naučil, je všetko by mohlo byť nová príležitosti, šanca, nový začiatok, ale nie všetko je pre mňa. Som s tým Ok. *z môjho biznisu .

🇬🇧"what do you see?" When I talk with my mentors, they always askethis question. What I've learned, is everything could be new opportunity, chance, new beginning but not everything is for me. Iam OK with that. *from my business . . 🇸🇰"Čo vidíš?" Keď hovorím so svojimi mentormi, vždy spýtajú na túto otázku. To, čo som sa naučil, je všetko by mohlo byť nová príležitosti, šanca, nový začiatok, ale nie všetko je pre mňa. Som s tým Ok. *z môjho biznisu .

🇬🇧What are you good at it? Master that, get selfesteem in righ position, break everything and than go for a win🏆 from *michalbotansky.com 🔥 . 🇸🇰v čom si dobrý? Pracuj na tom, dostaň sebavedomie na správnu mieru, znič toho čo najviac, a choď si po víťaztvo 🏆

🇬🇧What are you good at it? Master that, get selfesteem in righ position, break everything and than go for a win🏆 from *michalbotansky.com 🔥 . 🇸🇰v čom si dobrý? Pracuj na tom, dostaň sebavedomie na správnu mieru, znič toho čo najviac, a choď si po víťaztvo 🏆

🇬🇧Something is always going on. This time new information and surprise. These meetings are fascinating, everybody can surprise with what we're capable of doing . 🇸🇰vždy sa niečo deje. Tento krát nové informácie a prekvapenie. Tieto stretnutia sú zaujimavé, tu môže prekvapiť každý, stým čo sme schopní spraviť.

🇬🇧Something is always going on. This time new information and surprise. These meetings are fascinating, everybody can surprise with what we're capable of doing . 🇸🇰vždy sa niečo deje. Tento krát nové informácie a prekvapenie. Tieto stretnutia sú zaujimavé, tu môže prekvapiť každý, stým čo sme schopní spraviť.

🇬🇧I do not ask people how they are. I ask them what interesting me about them. *from my business - www.michalbotansky.com 🔼🔼🔼 . 🇸🇰Nepýtam sa ľudi, ako sa majú. Pýtam sa vždy na to, čo ma na nich zaujíma. *z môjho biznisu - www.michalbotansky.com 🔼🔼🔼

🇬🇧I do not ask people how they are. I ask them what interesting me about them. *from my business - www.michalbotansky.com 🔼🔼🔼 . 🇸🇰Nepýtam sa ľudi, ako sa majú. Pýtam sa vždy na to, čo ma na nich zaujíma. *z môjho biznisu - www.michalbotansky.com 🔼🔼🔼

🇬🇧*romatic* I know you are following me. I dont see your hard. But I can feel your smell. . . 🇸🇰*romantika* Viem že ma sleduješ. Nevidím Tvoje srdiečka, no cítim Tvoj smrad.

🇬🇧*romatic* I know you are following me. I dont see your hard. But I can feel your smell. . . 🇸🇰*romantika* Viem že ma sleduješ. Nevidím Tvoje srdiečka, no cítim Tvoj smrad.

🇸🇰Ty máš vidieť niečo, dať im dôvod, dať im riešenie, vyriešiť ich problém. *z môjho biznisu - www.michalbotansky.com 🔼🔼🔼 . .  🇬🇧You have to see something, give them reason, give them solution, solve their problem. *from my business - www.michalbotansky.com 🔼🔼🔼

🇸🇰Ty máš vidieť niečo, dať im dôvod, dať im riešenie, vyriešiť ich problém. *z môjho biznisu - www.michalbotansky.com 🔼🔼🔼 . . 🇬🇧You have to see something, give them reason, give them solution, solve their problem. *from my business - www.michalbotansky.com 🔼🔼🔼

🇬🇧they have said "it is our duty to show up to the world what we are do. We have to use everything what we have." So here is one of my project what I'm working on 🏗 . www.michalbotansky.com . 🇸🇰povedali: "je našou povinnosťou ukázať svetu to, čo robíme. Musíme použiť všetko, čo máme." Toto je jeden z projektov na ktorom pracujem 🏗

🇬🇧they have said "it is our duty to show up to the world what we are do. We have to use everything what we have." So here is one of my project what I'm working on 🏗 . www.michalbotansky.com . 🇸🇰povedali: "je našou povinnosťou ukázať svetu to, čo robíme. Musíme použiť všetko, čo máme." Toto je jeden z projektov na ktorom pracujem 🏗

🇬🇧Everyone has their own world. Respect it.  🇸🇰každý má vlastný svet. rešpektujme to.

🇬🇧Everyone has their own world. Respect it. 🇸🇰každý má vlastný svet. rešpektujme to.

🇬🇧Innovate or die. 🗝 Rejecting new things, opportunities are the way to hell. Maybe we'll stay for some time in our warm place, but we're in the risk that someone will understand the new opportunity and get us out of the game. 💡 . 🇸🇰Inovujme alebo zomrime. 🗝 Odmietanie nových vecí, príležitostí je cesta do pekla. Možno nejaký čas vydržíme na svojom teplom mieste, no dostávame sa do risku, že niekto pochopí novú príležitosť a vyšachuje nás z hry. 💡

🇬🇧Innovate or die. 🗝 Rejecting new things, opportunities are the way to hell. Maybe we'll stay for some time in our warm place, but we're in the risk that someone will understand the new opportunity and get us out of the game. 💡 . 🇸🇰Inovujme alebo zomrime. 🗝 Odmietanie nových vecí, príležitostí je cesta do pekla. Možno nejaký čas vydržíme na svojom teplom mieste, no dostávame sa do risku, že niekto pochopí novú príležitosť a vyšachuje nás z hry. 💡

🇬🇧me at work, it was freezing out there ☃️ Yes I do sell properties 🏢 🏡 and I know how to finance them 💶  🇸🇰ja v práci, vonku bolo chladno ☃️ Ano predávam bývanie🏢🏡 a tak tiež riešim financovanie 💶

🇬🇧me at work, it was freezing out there ☃️ Yes I do sell properties 🏢 🏡 and I know how to finance them 💶 🇸🇰ja v práci, vonku bolo chladno ☃️ Ano predávam bývanie🏢🏡 a tak tiež riešim financovanie 💶

🇬🇧Mondaaaay 👏Do not forget that we can open every door if we want it🎯 . www.michalbotansky.com . 🇸🇰Pondeloook. 👏Nezabudnime, že každé dvere ide otvoriť, teda ak sa tak rozhodneme 🎯

🇬🇧Mondaaaay 👏Do not forget that we can open every door if we want it🎯 . www.michalbotansky.com . 🇸🇰Pondeloook. 👏Nezabudnime, že každé dvere ide otvoriť, teda ak sa tak rozhodneme 🎯

🇬🇧Message to myself: Go out, move, do, laugh, make mess, help people, if you cant help, dont hurt them, get your dreams. Repeat that.  🇸🇰správa pre mňa: Choď von, pohybuj sa, smej sa, rob neporiadok, pomáhaj ľuďom, ak im nemôžeš pomôcť, neubližuj im, choď za svojimi snami. Opakuj to.

🇬🇧Message to myself: Go out, move, do, laugh, make mess, help people, if you cant help, dont hurt them, get your dreams. Repeat that. 🇸🇰správa pre mňa: Choď von, pohybuj sa, smej sa, rob neporiadok, pomáhaj ľuďom, ak im nemôžeš pomôcť, neubližuj im, choď za svojimi snami. Opakuj to.

🇬🇧*Mirror* I can be angry about my decisionons what I did some time ago, or I can do something about it.  🇸🇰*spätné zrkadlo* môžem byť naštvaný na rozhodnutia ktoré som spravil pred časom, alebo môžem spraviť niečo s tým.

🇬🇧*Mirror* I can be angry about my decisionons what I did some time ago, or I can do something about it. 🇸🇰*spätné zrkadlo* môžem byť naštvaný na rozhodnutia ktoré som spravil pred časom, alebo môžem spraviť niečo s tým.

🇬🇧Hope one day I'll say: it's monday, let's go for a good holiday and writte a book about love, relionships and business. 📚 IG https://www.instagram.com/michal_botansky/ 🇸🇰verím, že čoskoro si poviem: je pondelok poďme na prázdniny a napíšem knihu o láske, vzťahoch a biznise 📚

🇬🇧Hope one day I'll say: it's monday, let's go for a good holiday and writte a book about love, relionships and business. 📚 IG https://www.instagram.com/michal_botansky/ 🇸🇰verím, že čoskoro si poviem: je pondelok poďme na prázdniny a napíšem knihu o láske, vzťahoch a biznise 📚

🇬🇧one of the best shortcut in the business is work. I'm using it everyday. *from my business - www.michalbotansky.com 🔼🔼🔼 . 🇸🇰jedna z najlepších skratiek v biznise je práca. Používam ju každý deň. *z môjho biznisu - www.michalbotansky.com 🔼🔼🔼

🇬🇧one of the best shortcut in the business is work. I'm using it everyday. *from my business - www.michalbotansky.com 🔼🔼🔼 . 🇸🇰jedna z najlepších skratiek v biznise je práca. Používam ju každý deň. *z môjho biznisu - www.michalbotansky.com 🔼🔼🔼

Pinterest
Search