Preskúmajte tieto a ďalšie námety.

Pozrite si súvisiace témy

🇬🇧 milions meetings, talking about dreams, business, life and get things done. Yeees, late nights arrivals, no holidays. Using my iphone to documenting my way. Thats what it is.  🇸🇰milióny stretnutí, rozprávaní o snoch, víziách, podnikaní, živote a vykonavaní. Ano, neskoré príchody domov, žiadne prázdniny. Dokumentovanie toho čo zažívam. Toto je to čo robím.

🇬🇧 milions meetings, talking about dreams, business, life and get things done. Yeees, late nights arrivals, no holidays. Using my iphone to documenting my way. Thats what it is. 🇸🇰milióny stretnutí, rozprávaní o snoch, víziách, podnikaní, živote a vykonavaní. Ano, neskoré príchody domov, žiadne prázdniny. Dokumentovanie toho čo zažívam. Toto je to čo robím.

🇬🇧It can be challenging, simple or nothing. Choice is always on us. *from my business - www.michalbotansky.com 🔼🔼🔼 . 🇸🇰môže to byť náročné, jednoduché alebo nijaké. výber je vždy na nás. *z môjho biznisu - www.michalbotansky.com 🔼🔼🔼

🇬🇧It can be challenging, simple or nothing. Choice is always on us. *from my business - www.michalbotansky.com 🔼🔼🔼 . 🇸🇰môže to byť náročné, jednoduché alebo nijaké. výber je vždy na nás. *z môjho biznisu - www.michalbotansky.com 🔼🔼🔼

🇬🇧Do you believe what you see through your filters? Open mind, get clear view, listen your emotions. 🎯 🇸🇰veríme tomu čo vidíme cez naše filtre? Otvorme myseľ, majme jasné výhľad, počuvajme svoje emócie. 🎯

🇬🇧Do you believe what you see through your filters? Open mind, get clear view, listen your emotions. 🎯 🇸🇰veríme tomu čo vidíme cez naše filtre? Otvorme myseľ, majme jasné výhľad, počuvajme svoje emócie. 🎯

🇬🇧snow is finally gone, maybe your boyfriend, or difficult life situations too. give up on it, swallow your own ego. move on and dont run away from what you love to do.  🇸🇰sneh je definitívne preč, možno aj frajer, či ťažká životná situácia. vykašlame sa na to, prehltnútnime vlastné ego, či poblaznenie. Poďme ďalej a neutekajme od toho čo radi robíme.

🇬🇧snow is finally gone, maybe your boyfriend, or difficult life situations too. give up on it, swallow your own ego. move on and dont run away from what you love to do. 🇸🇰sneh je definitívne preč, možno aj frajer, či ťažká životná situácia. vykašlame sa na to, prehltnútnime vlastné ego, či poblaznenie. Poďme ďalej a neutekajme od toho čo radi robíme.

🍫🇬🇧 My intuition says that a small piece of chocolate can make a big difference        🍫🇸🇰    Moja intuícia hovorí, že malý kúsok čokolády môže urobiť veľký rozdiel

🍫🇬🇧 My intuition says that a small piece of chocolate can make a big difference 🍫🇸🇰 Moja intuícia hovorí, že malý kúsok čokolády môže urobiť veľký rozdiel

novy alebo stary ? Matematika je jednoduchá: mesačná splátka hypotéky +mesačné náklady na bývanie = nový/starý byt 🏢

novy alebo stary ? Matematika je jednoduchá: mesačná splátka hypotéky +mesačné náklady na bývanie = nový/starý byt 🏢

🇬🇧 there is so many ways to learn. One of the best ways to learn is by doing it. We need our own experience.  🇸🇰 je mnoho ciest ako sa učiť. Jedna z najlepších ciest učenia je vykonávať to. Potrebujeme naše vlastné skúsenosti.

🇬🇧 there is so many ways to learn. One of the best ways to learn is by doing it. We need our own experience. 🇸🇰 je mnoho ciest ako sa učiť. Jedna z najlepších ciest učenia je vykonávať to. Potrebujeme naše vlastné skúsenosti.

Na cestách k našim cieľom stretávame rôzne príšery v rôznych formách. Chcú aby sme im dali prednosť. Pokúšajú sa nás všemožne zastaviť a odvrátit pozornosť od cieľov. V múdrych knihách sa píše o tom že iba 3% ľudi dokáže prekonať takéto príšery. Ja som presvedčený o tom, že každý z nás ich denne prekonáva. Dôvod prečo píšem tieto slová? Zajtra je pondelok, nahoďme úsmev, ráno naštartujme energiu, vášeň a pustime sa do nového týždňa s tým, ako keby to mal byť najlepší týždeň. Ano, ano sú to…

Na cestách k našim cieľom stretávame rôzne príšery v rôznych formách. Chcú aby sme im dali prednosť. Pokúšajú sa nás všemožne zastaviť a odvrátit pozornosť od cieľov. V múdrych knihách sa píše o tom že iba 3% ľudi dokáže prekonať takéto príšery. Ja som presvedčený o tom, že každý z nás ich denne prekonáva. Dôvod prečo píšem tieto slová? Zajtra je pondelok, nahoďme úsmev, ráno naštartujme energiu, vášeň a pustime sa do nového týždňa s tým, ako keby to mal byť najlepší týždeň. Ano, ano sú to…

🇸🇰mám rád koláčiky, najlepšie mi chutia pri rozhovoroch o biznise. *z môjho biznisu - www.michalbotansky.com 🔼🔼🔼 . 🇬🇧I love cookies, I like them best in business talks. *from my business - www.michalbotansky.com 🔼🔼🔼

🇸🇰mám rád koláčiky, najlepšie mi chutia pri rozhovoroch o biznise. *z môjho biznisu - www.michalbotansky.com 🔼🔼🔼 . 🇬🇧I love cookies, I like them best in business talks. *from my business - www.michalbotansky.com 🔼🔼🔼

🇬🇧after hard work I need to go out for a while to get my mind sharper. . 🇸🇰po náročnom týždni, potrebujem ísť von na chvílu uvolniť hlavu.

🇬🇧after hard work I need to go out for a while to get my mind sharper. . 🇸🇰po náročnom týždni, potrebujem ísť von na chvílu uvolniť hlavu.

Pinterest
Hľadať