Preskúmajte tieto a ďalšie námety.

Pozrite si súvisiace témy

🇬🇧 milions meetings, talking about dreams, business, life and get things done. Yeees, late nights arrivals, no holidays. Using my iphone to documenting my way. Thats what it is.   🇸🇰milióny stretnutí, rozprávaní o snoch, víziách, podnikaní, živote a vykonavaní. Ano, neskoré príchody domov, žiadne prázdniny. Dokumentovanie toho čo zažívam. Toto je to čo robím.

🇬🇧 milions meetings, talking about dreams, business, life and get things done. Yeees, late nights arrivals, no holidays. Using my iphone to documenting my way. Thats what it is. 🇸🇰milióny stretnutí, rozprávaní o snoch, víziách, podnikaní, živote a vykonavaní. Ano, neskoré príchody domov, žiadne prázdniny. Dokumentovanie toho čo zažívam. Toto je to čo robím.

🇸🇰Nehľadajme dôvod pre ktorý to nejde, ale hľadajme dôvod pre ktorý nám to robí radosť. Môj nový článok www.michalbotansky.sk  🇬🇧Don’t look for a reason we can’t, look for a reason that makes us happy. My new story: www.michalbotansky.sk

🇸🇰Nehľadajme dôvod pre ktorý to nejde, ale hľadajme dôvod pre ktorý nám to robí radosť. Môj nový článok www.michalbotansky.sk 🇬🇧Don’t look for a reason we can’t, look for a reason that makes us happy. My new story: www.michalbotansky.sk

Chcem hrať veľkú ligu ⚽️ #hrac

Chcem hrať veľkú ligu ⚽️ #hrac

🇬🇧 saturday morning: love, passion and work, whether is business, relionship, or simple life. More we put  in to it, more we'll learn, further we'll go. . 🇸🇰sobota ráno: láska, vášeň a práca, či je to biznis, vzťah alebo život. Čím viac dáme do toho, tým

🇬🇧 saturday morning: love, passion and work, whether is business, relionship, or simple life. More we put in to it, more we'll learn, further we'll go. . 🇸🇰sobota ráno: láska, vášeň a práca, či je to biznis, vzťah alebo život. Čím viac dáme do toho, tým

🇬🇧SOLUTIONS. That's what people wants. Find the way from A 🛫to🛬 B. *from my business www.michalbotansky.com 🔼🔼🔼  🇸🇰Riešenia. To čo ľudia chcú. Nájsť cestu z bodu A🛫do bodu B🛬. *z môjho biznisu - www.michalbotansky.com 🔼🔼🔼

🇬🇧SOLUTIONS. That's what people wants. Find the way from A 🛫to🛬 B. *from my business www.michalbotansky.com 🔼🔼🔼 🇸🇰Riešenia. To čo ľudia chcú. Nájsť cestu z bodu A🛫do bodu B🛬. *z môjho biznisu - www.michalbotansky.com 🔼🔼🔼

🇬🇧finishing my day. Im out there so many hours, trying, working, lerning, listening, watching. Now is hard, but I believe myself and believe my work. Want to say thank you for you support here or out there 👏   🇸🇰práve končím môj dnešný deň, som tam vonku mnoho hodín, skúšam, makám, učim sa, počúvam, pozorujem. Niekedy je to ťažšie, no verím sebe, verím tomu čo robím. Chcem Vám poďakovať za podporu tu, aj tam vonku. 👏

🇬🇧finishing my day. Im out there so many hours, trying, working, lerning, listening, watching. Now is hard, but I believe myself and believe my work. Want to say thank you for you support here or out there 👏 🇸🇰práve končím môj dnešný deň, som tam vonku mnoho hodín, skúšam, makám, učim sa, počúvam, pozorujem. Niekedy je to ťažšie, no verím sebe, verím tomu čo robím. Chcem Vám poďakovať za podporu tu, aj tam vonku. 👏

Môžme nájsť ten správny #most ktorý nás spojí v živote, či v podnikaní alebo len tak na pive  🍺🍺

Môžme nájsť ten správny #most ktorý nás spojí v živote, či v podnikaní alebo len tak na pive 🍺🍺

🇬🇧 sunday morning is awesome. So just take a picture, writte something and post here. And its not about picture, not about words. My intuition says that it's about attitude towards to it.    🇸🇰 nedeľné rána sú skvelé. Odfotografovať foto, napísať niečo a pridať to sem. Nie je to o fotke, či slovách. Moja intuicia hovorí, že je to o postoji k tomu.

🇬🇧 sunday morning is awesome. So just take a picture, writte something and post here. And its not about picture, not about words. My intuition says that it's about attitude towards to it. 🇸🇰 nedeľné rána sú skvelé. Odfotografovať foto, napísať niečo a pridať to sem. Nie je to o fotke, či slovách. Moja intuicia hovorí, že je to o postoji k tomu.

🇬🇧love to have own wallpaper. Its good to see others and watching them like a teachers, coaches, mentors. Best way is to be own teachers, coaches, mentors. Be your own hero.   🇸🇰mám rád vlastné pozadia. Je super pozorovať iných a sledovať ich ako učiteľov, kaučov, mentorov. Ešte lepšie je byť vlastným učiteľom, kaučom, mentorom. Budme svojmi hrdinami

🇬🇧love to have own wallpaper. Its good to see others and watching them like a teachers, coaches, mentors. Best way is to be own teachers, coaches, mentors. Be your own hero. 🇸🇰mám rád vlastné pozadia. Je super pozorovať iných a sledovať ich ako učiteľov, kaučov, mentorov. Ešte lepšie je byť vlastným učiteľom, kaučom, mentorom. Budme svojmi hrdinami

"Vysokoškolské štúdium, samovzdelávanie, podnikanie, nič nerobenie, flákanie či dieťa šťasteny? Ktorá cesta je tá správna? "Občasné filozofovanie s kamošmi pri pive, ktoré k ničomu nevedie. Zrazu niekto z nás: "všetky cesty sú správne!" Možno nie každá cesta, je pre každého. Niekto dosiahne prvšie to čo chce dosuahnúť. To najťažšie na tom: "hľadanie toho, čo nás spája"  #cesty #filozofovanie #kecy #michalbotansky

"Vysokoškolské štúdium, samovzdelávanie, podnikanie, nič nerobenie, flákanie či dieťa šťasteny? Ktorá cesta je tá správna? "Občasné filozofovanie s kamošmi pri pive, ktoré k ničomu nevedie. Zrazu niekto z nás: "všetky cesty sú správne!" Možno nie každá cesta, je pre každého. Niekto dosiahne prvšie to čo chce dosuahnúť. To najťažšie na tom: "hľadanie toho, čo nás spája" #cesty #filozofovanie #kecy #michalbotansky

Pinterest
Hľadať