Preskúmajte tieto a ďalšie námety.

Pozrite si súvisiace témy

🇬🇧monday morning could be awesome. Wake up, dress up a go. 💪  🇸🇰 pondelky rána môžu byť skvelé. Vstaňme, oblečme sa a poďme. 💪

🇬🇧monday morning could be awesome. Wake up, dress up a go. 💪 🇸🇰 pondelky rána môžu byť skvelé. Vstaňme, oblečme sa a poďme. 💪

🇬🇧You get up in the morning And you see those sun rays. What good can happen to you today? 🇸🇰ráno vstaneš a vidiš takéto slnečné lúče. Čo dobré sa môže dnes tebe stať?

🇬🇧You get up in the morning And you see those sun rays. What good can happen to you today? 🇸🇰ráno vstaneš a vidiš takéto slnečné lúče. Čo dobré sa môže dnes tebe stať?

🇬🇧monday morning are awesome. Build your self up at the first, and the same time build your #dream #vision #business  🇸🇰pondelok ráno je skvelé. Postavme najskôr seba a v rovnaký čas postavme svoj #ciel #vizia #podnikanie

🇬🇧monday morning are awesome. Build your self up at the first, and the same time build your #dream #vision #business 🇸🇰pondelok ráno je skvelé. Postavme najskôr seba a v rovnaký čas postavme svoj #ciel #vizia #podnikanie

🇬🇧good morning world. Its friday, great time to ask friends what they do, what they want to do. You can ask yourself the same questions 🎯  🇸🇰dobré ráno svet. Je piatok, ideálny čas spýtať sa kamošov čo robia a čo chcú robiť. Môžme sa opýtať tie isté otázky samých seba 🎯

🇬🇧good morning world. Its friday, great time to ask friends what they do, what they want to do. You can ask yourself the same questions 🎯 🇸🇰dobré ráno svet. Je piatok, ideálny čas spýtať sa kamošov čo robia a čo chcú robiť. Môžme sa opýtať tie isté otázky samých seba 🎯

🇬🇧here is the thing: "you wake up, upload photo, write down you idea, post it on seweral social media platforms, not because of likes, followers, shares, because of you. Don't just use hastags, write a idea." *from my business . . 🇸🇰takto: "zobudíš sa, nahráš foto, napíšeš Tvoju myšlienku, pridáš ju na niekoľko sociálných sietí. Nie len pre aby sa to ľudom páčilo, aby si mal len sledovateľov, len zdialania, robíš to pre seba. Nepoužívaj len mriežky, napíš svoju myšlienku." *z môjho…

🇬🇧here is the thing: "you wake up, upload photo, write down you idea, post it on seweral social media platforms, not because of likes, followers, shares, because of you. Don't just use hastags, write a idea." *from my business . . 🇸🇰takto: "zobudíš sa, nahráš foto, napíšeš Tvoju myšlienku, pridáš ju na niekoľko sociálných sietí. Nie len pre aby sa to ľudom páčilo, aby si mal len sledovateľov, len zdialania, robíš to pre seba. Nepoužívaj len mriežky, napíš svoju myšlienku." *z môjho…

🇬🇧 what about cross the river on monday?  Not my river, your river. Get up, dress up and go. 💪  🇸🇰či tak prekročiť rieku v pondelok? Nie moju rieku, tvoju rieku. Vstať, obliecť a ísť 💪

🇬🇧 what about cross the river on monday? Not my river, your river. Get up, dress up and go. 💪 🇸🇰či tak prekročiť rieku v pondelok? Nie moju rieku, tvoju rieku. Vstať, obliecť a ísť 💪

🇬🇧I work a lot. Writting article, watch out market, giving speeches, selling houses, talking about finances, building company. I allways find some time for going out.   🇸🇰pracujem veľa. Píšem články, sledujem trh, prednášam, predávam domy, riešim finančné plánovanie, staviam firmu. No vždy si nájdem čas ísť von.

🇬🇧I work a lot. Writting article, watch out market, giving speeches, selling houses, talking about finances, building company. I allways find some time for going out. 🇸🇰pracujem veľa. Píšem články, sledujem trh, prednášam, predávam domy, riešim finančné plánovanie, staviam firmu. No vždy si nájdem čas ísť von.

🇬🇧another monday morning. So wake up, dress up and go☘️  🇸🇰ďalšie pondelňajšie ráno. Prebudiť sa, obliecť sa a ísť ☘️

🇬🇧another monday morning. So wake up, dress up and go☘️ 🇸🇰ďalšie pondelňajšie ráno. Prebudiť sa, obliecť sa a ísť ☘️

🇬🇧so as I walk, I see a lot of signs. this time: is open. Some time ago was closed.    🇸🇰ako tak chodím, vidím mnoho značiek. Tento krát: je otvorené. Predtým bolo zatvorené.

🇬🇧so as I walk, I see a lot of signs. this time: is open. Some time ago was closed. 🇸🇰ako tak chodím, vidím mnoho značiek. Tento krát: je otvorené. Predtým bolo zatvorené.

See this Instagram photo by @michal_botansky • 10 likes

See this Instagram photo by @michal_botansky • 10 likes

Pinterest
Hľadať