Preskúmajte tieto a ďalšie námety.

Pozrite si súvisiace témy

🇬🇧monday morning could be awesome. Wake up, dress up a go. 💪  🇸🇰 pondelky rána môžu byť skvelé. Vstaňme, oblečme sa a poďme. 💪

🇬🇧monday morning could be awesome. Wake up, dress up a go. 💪 🇸🇰 pondelky rána môžu byť skvelé. Vstaňme, oblečme sa a poďme. 💪

🇬🇧You get up in the morning And you see those sun rays. What good can happen to you today? 🇸🇰ráno vstaneš a vidiš takéto slnečné lúče. Čo dobré sa môže dnes tebe stať?

🇬🇧You get up in the morning And you see those sun rays. What good can happen to you today? 🇸🇰ráno vstaneš a vidiš takéto slnečné lúče. Čo dobré sa môže dnes tebe stať?

🇬🇧here is the thing: "you wake up, upload photo, write down you idea, post it on seweral social media platforms, not because of likes, followers, shares, because of you. Don't just use hastags, write a idea." *from my business . . 🇸🇰takto: "zobudíš sa, nahráš foto, napíšeš Tvoju myšlienku, pridáš ju na niekoľko sociálných sietí. Nie len pre aby sa to ľudom páčilo, aby si mal len sledovateľov, len zdialania, robíš to pre seba. Nepoužívaj len mriežky, napíš svoju myšlienku." *z môjho…

🇬🇧here is the thing: "you wake up, upload photo, write down you idea, post it on seweral social media platforms, not because of likes, followers, shares, because of you. Don't just use hastags, write a idea." *from my business . . 🇸🇰takto: "zobudíš sa, nahráš foto, napíšeš Tvoju myšlienku, pridáš ju na niekoľko sociálných sietí. Nie len pre aby sa to ľudom páčilo, aby si mal len sledovateľov, len zdialania, robíš to pre seba. Nepoužívaj len mriežky, napíš svoju myšlienku." *z môjho…

🇬🇧I work a lot. Writting article, watch out market, giving speeches, selling houses, talking about finances, building company. I allways find some time for going out.   🇸🇰pracujem veľa. Píšem články, sledujem trh, prednášam, predávam domy, riešim finančné plánovanie, staviam firmu. No vždy si nájdem čas ísť von.

🇬🇧I work a lot. Writting article, watch out market, giving speeches, selling houses, talking about finances, building company. I allways find some time for going out. 🇸🇰pracujem veľa. Píšem články, sledujem trh, prednášam, predávam domy, riešim finančné plánovanie, staviam firmu. No vždy si nájdem čas ísť von.

🇬🇧Do you believe what you see through your filters? Open mind, get clear view, listen your emotions. 🎯  🇸🇰veríme tomu čo vidíme cez naše filtre? Otvorme myseľ, majme jasné výhľad, počuvajme svoje emócie. 🎯

🇬🇧Do you believe what you see through your filters? Open mind, get clear view, listen your emotions. 🎯 🇸🇰veríme tomu čo vidíme cez naše filtre? Otvorme myseľ, majme jasné výhľad, počuvajme svoje emócie. 🎯

🇬🇧good morning world. Its friday, great time to ask friends what they do, what they want to do. You can ask yourself the same questions 🎯  🇸🇰dobré ráno svet. Je piatok, ideálny čas spýtať sa kamošov čo robia a čo chcú robiť. Môžme sa opýtať tie isté otázky samých seba 🎯

🇬🇧good morning world. Its friday, great time to ask friends what they do, what they want to do. You can ask yourself the same questions 🎯 🇸🇰dobré ráno svet. Je piatok, ideálny čas spýtať sa kamošov čo robia a čo chcú robiť. Môžme sa opýtať tie isté otázky samých seba 🎯

🇬🇧so as I walk, I see a lot of signs. this time: is open. Some time ago was closed.    🇸🇰ako tak chodím, vidím mnoho značiek. Tento krát: je otvorené. Predtým bolo zatvorené.

🇬🇧so as I walk, I see a lot of signs. this time: is open. Some time ago was closed. 🇸🇰ako tak chodím, vidím mnoho značiek. Tento krát: je otvorené. Predtým bolo zatvorené.

🇬🇧is so much motivation around us. Thats ok. But what about motivation inside us?  🇸🇰 je mnoho motivácie okolo nás. Je to v poriadku. Ale čo motivácia v nás?

🇬🇧is so much motivation around us. Thats ok. But what about motivation inside us? 🇸🇰 je mnoho motivácie okolo nás. Je to v poriadku. Ale čo motivácia v nás?

🇬🇧I love these kind of morning. Tomorrow, I will speak how I use social networks and databases for my work. 🎙  🇸🇰mám rád takéto rána. zajtra budem rozprávať ako ja používam socialne siete,  a databázu pre moju prácu. 🎙

🇬🇧I love these kind of morning. Tomorrow, I will speak how I use social networks and databases for my work. 🎙 🇸🇰mám rád takéto rána. zajtra budem rozprávať ako ja používam socialne siete, a databázu pre moju prácu. 🎙

🇸🇰 Dobré ráno je pondelok. Poďme mať parádny deň. 🍀  🇬🇧 Good morning its monday. Have great day. 🍀

🇸🇰 Dobré ráno je pondelok. Poďme mať parádny deň. 🍀 🇬🇧 Good morning its monday. Have great day. 🍀

Pinterest
Hľadať