Preskúmajte tieto a ďalšie námety.

Pozrite si súvisiace témy

Počítame s dominom

Počítame s dominom

Pracovný list pre prváčikov z matematiky. Jednoduchý, zábavný a pohodlný spôsob, ako si detičky utvrdia písanie čísel a počítanie do 10. Deti majú v pracovn

Pracovný list pre prváčikov z matematiky. Jednoduchý, zábavný a pohodlný spôsob, ako si detičky utvrdia písanie čísel a počítanie do 10. Deti majú v pracovn

Násobilka hra

Násobilka hra

Čísla pre prvákov

Čísla pre prvákov

Pracovný list z matematiky, v ktorom si prváci precvičia sčítavanie čísel. Úlohou je nájsť 10 dvojích susediacich čísel, ktorých súčet je 18.

Pracovný list z matematiky, v ktorom si prváci precvičia sčítavanie čísel. Úlohou je nájsť 10 dvojích susediacich čísel, ktorých súčet je 18.

matematika- pracovný list - prváci

matematika- pracovný list - prváci

Sčítavanie a odčítavanie do 20

Sčítavanie a odčítavanie do 20

Čísla - pracovné listy

Čísla - pracovné listy

Pracovné listy pre druhákov z matematiky na sčítavanie a odčítavanie.

Pracovné listy pre druhákov z matematiky na sčítavanie a odčítavanie.

Mysl�te si, �e n�sobilka sa ned� nau�i� z�bavnou formou? My v�s presved��me o opaku :) Nechajte sa in�pirova�.

Mysl�te si, �e n�sobilka sa ned� nau�i� z�bavnou formou? My v�s presved��me o opaku :) Nechajte sa in�pirova�.

Pinterest
Hľadať