Explore Interested and more!

Počítame s dominom

Kategória Pre prvákov - Aktivity pre deti, pracovné listy, online testy a iné

(sample page) Winter Wonderland {Composing and Decomposing Numbers} Kindergarten Math Common Core. 5 activity pages included. $

Winter Wonderland {Composing and Decomposing Numbers} Kindergarten Math

Winter Wonderland {Composing and Decomposing Numbers} Kindergarten Math Common Core. 5 activity pages included.

Pracovný list pre prváčikov z matematiky. Jednoduchý, zábavný a pohodlný spôsob, ako si detičky utvrdia písanie čísel a počítanie do 10. Deti majú v pracovn

Pracovný list pre prváčikov z matematiky. Jednoduchý, zábavný a pohodlný spôsob, ako si detičky utvrdia písanie čísel a počítanie do 10. Deti majú v pracovn

Pracovný list z matematiky, v ktorom si prváci precvičia sčítavanie čísel. Úlohou je nájsť 10 dvojích susediacich čísel, ktorých súčet je 18.

Pracovný list z matematiky pre prvákov

percepción viso-espacial – ayl-psicopeda – Webová alba Picasa

percepción viso-espacial – ayl-psicopeda – Webová alba Picasa

Sčítavanie a odčítavanie do 20 - Aktivity pre deti, pracovné listy, online testy a iné

Sčítavanie a odčítavanie do 20

Line Symmetry Picture with one line of symetry, third grade geometry worksheet

Line Symmetry Picture with one line of symmetry, third grade geometry worksheet - lots of other symmetry activities too

Čísla pre prvákov

Čísla pre prvákov - Aktivity pre deti, pracovné listy, online testy a iné

Pinterest
Search