People also love these ideas
Beneventan script circa 1100 : decem et septem. Ab alio trecentos uiginti et tres. Ab alio ducentos. Ab alio uero trecentos. xxxvii Septimo huius abbatis anno ceperunt nor-manni melo duce expugnare apuliam. Qualiter autem uel qua occasi-one normanni ad istas

Where does the alphabet come from? - an article on the development of modern letterforms - Image is Beneventan script circa 1100

Božena Rákošová Prebúdzanie. Text vysádzaný písmom Amor Serif, obálka písmom Preissig Antikva, ilustrácie Květuše Kalousková, frontispise Kamila Pastieriková.

Božena Rákošová Prebúdzanie. Text vysádzaný písmom Amor Serif, obálka písmom Preissig Antikva, ilustrácie Květuše Kalousková, frontispise Kamila Pastieriková.

Dyrynk – Krásna kniha, její technická úprava (priesvitka ručného papiera)

Dyrynk – Krásna kniha, její technická úprava (priesvitka ručného papiera)

Typo 9010

Typo 9010

Dyrynk – Krásna kniha, její technická úprava (titulná strana)

Dyrynk – Krásna kniha, její technická úprava (titulná strana)

Používané písma

Používané písma

Návrhy a úvahy s využitím písma Preissig Antikva

Návrhy a úvahy s využitím písma Preissig Antikva

Pracovný návrh obálky (Екатерина Любимова, Приключения Никиты и его друзей). Ilustrácie Mária Ždan.

Pracovný návrh obálky (Екатерина Любимова, Приключения Никиты и его друзей).

V tlačiarni… (Nikitos ir jo draugų nuotykiai, písmo Jannon Antiqua Pro, ilustrácie Mária Ždan.)

V tlačiarni… (Nikitos ir jo draugų nuotykiai, písmo Jannon Antiqua Pro, ilustrácie Mária Ždan.)

Návrhy a úvahy s využitím písma Wittingau

Návrhy a úvahy s využitím písma Wittingau

Umelecký deň v Dačovom Lome | Fénix

Umelecký deň v Dačovom Lome | Fénix

Návrh obálky románu „Za branami“

Návrh obálky románu „Za branami“

Ľubomír Longauer: Úžitková grafika na Slovensku po roku 1918

Ľubomír Longauer: Úžitková grafika na Slovensku po roku 1918

Charlotte von Troeltsch „Indianer Nordamerika“ – finálny návrh obálky

Charlotte von Troeltsch „Indianer Nordamerika“ – finálny návrh obálky

Dyrynk – Krásna kniha, její technická úprava (ukážky)

Dyrynk – Krásna kniha, její technická úprava (ukážky)
Pinterest
Search