Explore Travel Books, Manor Houses, and more!

Státní zámek Kozel. Mezi nejvíce navštěvované památkové objekty v západních Čechách se řadí klasicistní zámek Kozel. Byl postaven na konci 18. století pod vedením stavitele Václava Haberditze jako čtyřkřídlá přízemní budova kolem obdélníkového vnitřního nádvoří. Podle návrhu Ignáce Palliardiho byl zámecký areál rozšířen o dvě dvojice budov. Jsou to kaple se svým protějškem jízdárnou a konírna, které tvoří protějšek lokajna.

Státní zámek Kozel. Mezi nejvíce navštěvované památkové objekty v západních Čechách se řadí klasicistní zámek Kozel. Byl postaven na konci 18. století pod vedením stavitele Václava Haberditze jako čtyřkřídlá přízemní budova kolem obdélníkového vnitřního nádvoří. Podle návrhu Ignáce Palliardiho byl zámecký areál rozšířen o dvě dvojice budov. Jsou to kaple se svým protějškem jízdárnou a konírna, které tvoří protějšek lokajna.

Státní zámek Libochovice patří k nejvýznamnějším raně barokním stavbám v České republice. Předcházela mu gotická tvrz, přestavěná v letech 1560-1564 na zámek, který dal základ dnešní stavbě. Ta vznikala v letech 1683-1690 podle projektu Antonia Porty pro Gundakera z Liechtenštejna. Zámek se dochoval téměř v neporušeném raně barokním stavu, nově byla obnovena i původní červená výzdoba obvodových zdí.

Státní zámek Libochovice patří k nejvýznamnějším raně barokním stavbám v České republice. Předcházela mu gotická tvrz, přestavěná v letech 1560-1564 na zámek, který dal základ dnešní stavbě. Ta vznikala v letech 1683-1690 podle projektu Antonia Porty pro Gundakera z Liechtenštejna. Zámek se dochoval téměř v neporušeném raně barokním stavu, nově byla obnovena i původní červená výzdoba obvodových zdí.

Ratibořice, Czech Republic 33 Hradec Králové - Náchod http://www.zamek-ratiborice.cz/

Ratibořice, Czech Republic 33 Hradec Králové - Náchod http://www.zamek-ratiborice.cz/

Zámek Nelahozeves vznikal jako novostavba od roku 1553 pro Floriana Griespeka z Griespachu, dokončení však přerušila smrt stavebníka roku 1588. Vnější fasády se zachovaly téměř v intaktní podobě, rovněž některé interiéry.    Z dochovaných renesančních prostorů je nejzajímavější tzv. Rytířský sál s kamenným krbem a nástropní malbou. Vybavení zámku je bohaté a kvalitní. Pochází z naprosté většiny z roudnického zámku, hlavního sídla vlivného rodu Lobkoviců, kteří vlastnili od roku 1623 také…

Zámek Nelahozeves vznikal jako novostavba od roku 1553 pro Floriana Griespeka z…

Lipnice nad Sázavou castle (Bohemian-Moravian Highland), Czechia

Lipnice nad Sázavou castle (Bohemian-Moravian Highland), Czechia

Vysoký Chlumec  je jednou z nemnoha šlechtických novostaveb z období Václava IV. Jeho pravděpodobným zakladatelem byl Václavův oblíbenec Purkart z Janovic. Poprvé je hrad v písemných pramenech zmiňován roku 1382. V majetku jeho potomků setrval až do roku 1470, kdy Chlumec na čtyři roky získal Bedřich Ojíř z Očedělic, než jej prodal roku 1474 Lobkovicům. Ti panství zvelebili a rozšířili, o což se zasloužil především Zdeněk Vojtěch Popel z Lobkovic.

Vysoký Chlumec je jednou z nemnoha šlechtických novostaveb z období Václava IV. Jeho pravděpodobným zakladatelem byl Václavův oblíbenec Purkart z Janovic. Poprvé je hrad v písemných pramenech zmiňován roku 1382. V majetku jeho potomků setrval až do roku 1470, kdy Chlumec na čtyři roky získal Bedřich Ojíř z Očedělic, než jej prodal roku 1474 Lobkovicům. Ti panství zvelebili a rozšířili, o což se zasloužil především Zdeněk Vojtěch Popel z Lobkovic.

Pinterest
Search