Preskúmajte tieto a ďalšie námety.

Pozrite si súvisiace témy

Vianočná pohľadnica 4

Vianočná pohľadnica 4

pralesík :)

Pralesík :) / villmuska - SAShE.sk - Handmade Kresby

pralesík :)

Pinzellades al món: S'engronxem al ritme de la primavera / Nos columpiamos al ritmo de la primavera / We sway the rhythm of spring

Pinzellades al món: S'engronxem al ritme de la primavera / Nos columpiamos al ritmo de la primavera / We sway the rhythm of spring

Tree: Seasons Come, Seasons Go

Tree: Seasons Come, Seasons Go

Skiing | Red Cap Cards by Anna Emilia Laitinen

Skiing | Red Cap Cards by Anna Emilia Laitinen

닭에 대하여 | 32 페이지 · 195 x 220 mm  흔히 사람들은 닭이 바보같고 못생긴 동물이라고 생각한다. 날지도 못하고 듣기 좋은 소리도 내지 못하고. 이 그림책은 닭에 관해 그렇게 생각하는 사람들이. 틀렸다고 말하지 않는다…맞는 말이다. 자연의 섭리로 닭은 그렇게 서툴고, 못생기고, 복종적이고, 거의 장님이나 다름없지만. 이게 다 위대한 보물을 몸 안에 품기 위해서 필요하다는 사실을 알게 된다.  이 책을 읽고 나서 닭을 무시하는 일은 절대 없을것!

닭에 대하여 | 32 페이지 · 195 x 220 mm 흔히 사람들은 닭이 바보같고 못생긴 동물이라고 생각한다. 날지도 못하고 듣기 좋은 소리도 내지 못하고. 이 그림책은 닭에 관해 그렇게 생각하는 사람들이. 틀렸다고 말하지 않는다…맞는 말이다. 자연의 섭리로 닭은 그렇게 서툴고, 못생기고, 복종적이고, 거의 장님이나 다름없지만. 이게 다 위대한 보물을 몸 안에 품기 위해서 필요하다는 사실을 알게 된다. 이 책을 읽고 나서 닭을 무시하는 일은 절대 없을것!

Dinara Mirtalipova

illustrator: Dinara Mirtalipova

Dinara Mirtalipova

C86- Routemaster Matt Lyon

C86- Routemaster Matt Lyon

My Vintage Avenue !!! 50's and 60's illustrations !!!: Den Store Quillow illustrated by Olle Eksell, 1949 !!!

My Vintage Avenue !!! 50's and 60's illustrations !!!: Den Store Quillow illustrated by Olle Eksell, 1949 !!!

Ski into winter... by artist Katarina Ilkovic, (children’s magazine illustration 2009) <> art, of children http://katarinailkovic.com/index.php?page=children-magazines-09

Ski into winter... by artist Katarina Ilkovic, (children’s magazine illustration 2009) <> art, of children http://katarinailkovic.com/index.php?page=children-magazines-09

Pinterest
Hľadať