Preskúmajte tieto a ďalšie námety.

energeticke triedy 625px

energeticke triedy 625px

Tepelno-technické posudky budov Tepelno-technické posúdenie stavebných konštrukcií a energetické hodnotenie budovy je súčasťou projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. V štádiu projektového riešenia sa hodnotia navrhnuté stavebné konštrukcie a upravujú sa ich parametre tak, aby svojimi tepelno-technickými vlastnosťami vyhovovali požiadavkám STN 73 0540 – Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov: Projektovým hodnotením sa predchádza zabudovaniu materiálov a…

Tepelno-technické posudky budov Tepelno-technické posúdenie stavebných konštrukcií a energetické hodnotenie budovy je súčasťou projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. V štádiu projektového riešenia sa hodnotia navrhnuté stavebné konštrukcie a upravujú sa ich parametre tak, aby svojimi tepelno-technickými vlastnosťami vyhovovali požiadavkám STN 73 0540 – Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov: Projektovým hodnotením sa predchádza zabudovaniu materiálov a…

Stack Ventilation and Bernoulli's Principle | Sustainability Workshop

Stack Ventilation and Bernoulli's Principle | Sustainability Workshop

solar passivo de aquecimento / arrefecimento.  Ainda melhor ilustração de princípios de design solares passivos.

solar passivo de aquecimento / arrefecimento. Ainda melhor ilustração de princípios de design solares passivos.

Roofing ridge vent

Roofing ridge vent

différents partages de la rue

différents partages de la rue

http://myhouseinparadise.com/furniture/beds/bed%20met%20nachttafels%20afmetingen%20(2).jpg

http://myhouseinparadise.com/furniture/beds/bed%20met%20nachttafels%20afmetingen%20(2).jpg

Každú sekundu vyžiari Slnko toľko energie, že by stačila pokryť potreby celého sveta na viac než 1000 rokov. Tá vám môže zohriať vodu či vykúriť domácnosť.

Každú sekundu vyžiari Slnko toľko energie, že by stačila pokryť potreby celého sveta na viac než 1000 rokov. Tá vám môže zohriať vodu či vykúriť domácnosť.

Торгово-выставочный павильон. Примеры работ 2013

Торгово-выставочный павильон. Примеры работ 2013

Orientation of building should be done for the climatic zone in which the building is situated. The purpose of orientation is to provide residents a comfortable living space throughout the year even under severe undesirable weather conditions. Here we will discuss about orientation of building for maximum comfort under hot and dry climatic conditions. Hot […]

Orientation of building should be done for the climatic zone in which the building is situated. The purpose of orientation is to provide residents a comfortable living space throughout the year even under severe undesirable weather conditions. Here we will discuss about orientation of building for maximum comfort under hot and dry climatic conditions. Hot […]

Pinterest
Hľadať