Finishing off Album #50 with a shot of mother Anna’s Hummingbird feeding her two nestlings. She will be kept busy for the next three weeks before they fledge.-------------Album č. 50 zakončíme záberom kolibríka matky Anny, ktorý kŕmi svoje dve mláďatá. Bude zaneprázdnená počas nasledujúcich troch týždňov, kým vyletí. Bird, Animals, Lizard, Photo, Birdy, Birds, Franks, Little Birdie, Bird Feathers