Matematika a geometria

Collection by PomockyPreDeti.sk

7 
Pins
 • 
14 
Followers

Svet čísel, tvarov, rébusov a matematických záhad je pre deti lákavý. Sprevádzajte ich na ceste od jednoduchých matematických predstáv k zložitejším číselným operáciam. Počítajte, porovnávajte, priraďujte, sčítajte, odčítajte, poznávajte geometrické útvary a zlomky. Pridajte sa, zábava začína!

PomockyPreDeti.sk
Porovnávanie čísel do 10. Učebná pomôcka pre deti predškolského veku a žiakov 1. ročníka ZŠ. Úlohou je štipcami označiť počet objektov v príslušnom poli a následne označiť správne porovnávacie znamienko. Správnosť je možné overiť na zadnej strane karty. #ucebnepomocky #didaktickehracky #homeschooling #domacevzdelavanie #pomockypredeti #teachingaids #montessori Montessori, Bee, Container, Frame, Decor, Geometry, Picture Frame, Decoration, Bees

Porovnávanie čísel do 10, štipcové karty, učebná pomôcka | PomockyPreDeti.sk | Didaktické pomôcky

Súprava štipcových kariet. Obsahuje 30 kariet s obrázkami, grafickým alebo numerickým označením počtu a porovnávacími znamienkami.

Počítanie do 20, štipcové karty #ucebnepomocky #didaktickehracky #homeschooling #domacevzdelavanie #pomockypredeti #teachingaids #montessori #math #mathcards #mathforkids #matematika Montessori, Homeschool, Frame, Geometry, Picture Frame, Frames, Hoop, Homeschooling, Picture Frames
MontessoriFrameGeometryPicture FrameHomeschooling

Počítanie do 20, štipcové karty, učebná pomôcka | PomockyPreDeti.sk | Didaktické pomôcky

Súprava štipcových kariet. Obsahuje 20 kariet so zvieratami.

Počítanie do 10, priraďovacie karty #ucebnepomocky #didaktickehracky #homeschooling #domacevzdelavanie #pomockypredeti #teachingaids #montessori #math #mathcards #mathforkids #matematika Montessori, Homeschool, Container, Geometry, Canisters, Homeschooling

Počítanie do 10, priraďovacie karty, učebná pomôcka | PomockyPreDeti.sk | Didaktické pomôcky

Učebná pomôcka pre deti predškolského veku, príp. žiakov 1. ročníka ZŠ. Úlohou je prikladať obrázkové karty k základnej karte tak, aby počet objektov zodpovedal číselnému označeniu základnej karty.

Geometrické tvary, priraďovacie karty #ucebnepomocky #didaktickehracky #homeschooling #domacevzdelavanie #pomockypredeti #teachingaids #montessori #shapes #math #geometry #mathcards #mathforkids #matematika #geometria Montessori, Homeschool, Homeschooling

Geometrické tvary, priraďovacie karty, učebná pomôcka | PomockyPreDeti.sk | Didaktické pomôcky

Súprava priraďovacích kariet s možnosťou samokontroly. Obsahuje 8 základných geometrických tvarov a 86 kariet s obrázkami, geometrickými motívmi a názvami geometrických tvarov.

Číselný rad do 10, štipcové karty #ucebnepomocky #didaktickehracky #homeschooling #domacevzdelavanie #pomockypredeti #teachingaids #montessori Montessori

Číselný rad do 10, štipcové karty, učebná pomôcka | PomockyPreDeti.sk | Didaktické pomôcky

Učebná pomôcka pre deti predškolského veku a žiakov 1. ročníka ZŠ. Úlohou je vybrať chýbajúce číslo z ponuky, ktorá sa nachádza v dolnej časti karty, a označiť ho štipcom.

Malá násobilka, 3-zložkové karty #ucebnepomocky #didaktickehracky #homeschooling #domacevzdelavanie #pomockypredeti #teachingaids #montessori #trojzlozkovekarty #threepartcards #multiplication #math #mathcards #mathforkids #matematika Montessori, Homeschool, Geometry, Homeschooling

Malá násobilka, 3-zložkové karty, učebná pomôcka | PomockyPreDeti.sk | Didaktické pomôcky

Súprava trojzložkových kariet. Obsahuje 100 trojíc trojzložkových kariet s príkladmi a ich grafickým znázornením podľa montessori pedagogiky. Výborné hlavne na pochopenie a tiež precvičenie malej násobilky. Obsahuje všetky príklady malej násobilky. Deti môžu riešiť príklady samostatne aj v skupinách. Možnosť samokontroly odbremení učiteľa. Dá sa použiť s aj bez perlového materiálu. Pomôcka obsahuje 300 kariet!

Rozklad čísel do 10, priraďovacie karty #ucebnepomocky #didaktickehracky #homeschooling #domacevzdelavanie #pomockypredeti #teachingaids #montessori #math #mathcards #mathforkids #matematika Montessori, Homeschool, Container, Frame, Geometry, Picture Frame, Frames, Hoop, Canisters

Rozklad čísel do 10, priraďovacie karty, učebná pomôcka | PomockyPreDeti.sk | Didaktické pomôcky

Súprava priraďovacích kariet k montessori farebnému perlovému materiálu s možnosťou samokontroly. Obsahuje 10 kariet s numerickým a grafickým znázornením čísel od 1 do 10 a grafické znázornenie rozkladu čísel.