Wykrój sukmany, XIX-XX wiek, lubelszczyzna.

Wykrój sukmany, XIX-XX wiek, lubelszczyzna.

Chłopi, Roelant Savery, XVII wiek.

Chłopi, Roelant Savery, XVII wiek.

Sukmana przypisywana Tadeuszowi Kościuszce, XVIII wiek.

Sukmana przypisywana Tadeuszowi Kościuszce, XVIII wiek.

Fragment "Tańca śmierci" z kościoła św. Bernardyna w Krakowie. Końcówka XVII wieku.

Fragment "Tańca śmierci" z kościoła św. Bernardyna w Krakowie.

Wykroje spodni chłopskich.

Wykroje spodni chłopskich.

Wykrój sukmany, XIX-XX wiek.

Wykrój sukmany, XIX-XX wiek.

Flisacy z "Alegorii handlu gdańskiego"

Flisacy z "Alegorii handlu gdańskiego"

Zabawa w karczmie, XVI wiek.

Zabawa w karczmie, XVI wiek.

"Taniec śmierci" z Kościoła pw. Świętej Trójcy w Tarłowie. XVII wiek.

"Taniec śmierci" z Kościoła pw. Świętej Trójcy w Tarłowie.

Szkic Radziwiłłówny przedstawiający muzykantów wiejskich, początek XIX wieku.

Szkic Radziwiłłówny przedstawiający muzykantów wiejskich, początek XIX wieku.

Skarga poddanych na panów.

Skarga poddanych na panów.

Pasterze/górale, Węgry, XVII-XVIII wiek.

Pasterze/górale, Węgry, XVII-XVIII wiek.

Rybak, XVI wiek?

Rybak, XVI wiek?

Chałupa stelmacha.

Chałupa stelmacha.

Pinterest
Search