PREFABETON - DIVIAKY

PREFABETON - DIVIAKY

www.prefabeton.sk
1.mája 33, 03901 Turčianske Teplice - Diviaky / Firma Prefabetón Diviaky vznikla v roku 1991 . Zaoberáme sa výrobou výrobkov z betónu a poskytuje služby v oblasti betonárskych prác.
PREFABETON - DIVIAKY