Pressburg Montessori Preschool

Pressburg Montessori Preschool

www.monteskolka.sk
Jánošíkova 8, 811 04 Bratislava, Slovakia / je predškolské zariadenie pre deti od 2,5 do 6 rokov opierajúce sa o princípy Montessori pedagogiky.
Pressburg Montessori Preschool