Multitasking neexistuje!

Multitasking neexistuje!

Viete kto bol krkom, ktorý otáčal hlavou prezidenta F. D. Roosevelta? Jeho manželka Eleanor, introvertka, ktorej vnútorná sila, myšlienky a aktivity zmenili svet.

Learn how you can stop stress and gain inner peace by Nancy Gentle Boudrie of Awaken With Light, Inc.

Všeobecne súhlasíme s tým, že sme strojcami vlastného šťastia, no boli by sme radšej, ak by k nám pricupitalo samo.

Všeobecne súhlasíme s tým, že sme strojcami vlastného šťastia, no boli by sme radšej, ak by k nám pricupitalo samo.

Ovocie a káva vo firme – čo tým chcú dosiahnuť?

Ovocie a káva vo firme – čo tým chcú dosiahnuť?

„Napriek našej nesmiernej túžbe po láske považujeme za dôležitejšie takmer všetko okrem lásky.“ – Erich Fromm

„Napriek našej nesmiernej túžbe po láske považujeme za dôležitejšie takmer všetko okrem lásky.“ – Erich Fromm

V mnohých prípadoch sú to ľudia s obrovskou charizmou, ktorí priťahujú pozornosť mávajú silné vodcovské schopnosti a výborne ovládajú ľudí, bez toho aby im kládli odpor

I got: You have "The Cersei Complex" aka The Ego Complex! What Is Your Game Of Thrones Personality Complex?

Pinterest
Search