Osobnosti vo svetle matričných záznamov

Krsty a úmrtia významných osobností, tak ako ich zaznamenala ruka zapisujúceho kňaza.
46 Pins6 Followers
Ľudmila Podjavorinská, vlastným menom Ľudmila Riznerová (* 26. apríl 1872, Horné Bzince, teraz Bzince pod Javorinou – † 2. marec 1951, Nové Mesto nad Váhom) bola slovenská prozaička a poetka, autorka lyricko-epických i epických básní.

Smotánka inej doby: Dokážeš rozpoznať známe osobnosti z minulosti?

Ján Hollý (* 24. marec 1785, Borský Mikuláš – † 14. apríl 1849, Dobrá Voda; pochovaný na Dobrej Vode) bol slovenský katolícky farár, spisovateľ a prekladateľ. Je po ňom pomenovaná planétka (19955) Hollý.

Ján Hollý (* 24. marec 1785, Borský Mikuláš – † 14. apríl 1849, Dobrá Voda; pochovaný na Dobrej Vode) bol slovenský katolícky farár, spisovateľ a prekladateľ. Je po ňom pomenovaná planétka (19955) Hollý.

Pavol Jozef Šafárik (* 13. máj 1795, Kobeliarovo – † 26. jún 1861, Praha) bol slovenský básnik, historik, etnograf, slavista a univerzitný profesor. Založil vedeckú slavistiku. Svoje diela písal prevažne po nemecky alebo po česky.

Pavol Jozef Šafárik (* 13. máj 1795, Kobeliarovo – † 26. jún 1861, Praha) bol slovenský básnik, historik, etnograf, slavista a univerzitný profesor. Založil vedeckú slavistiku. Svoje diela písal prevažne po nemecky alebo po česky.

Ladislav Medňanský (* 23. apríl 1852, Beckov - † 17. apríl 1919, Viedeň) bol slovensko-maďarský maliar, stúpenec barbizonskej školy a impresionizmu. Ladislav Medňanský väčšinu svojich diel vytvoril na potulkách po Považí a počas svojho pobytu v Kežmarku, kde mal aj vlastný ateliér. Vo svojich dielach ospevuje slovenskú zem a jej národ. Zomrel vo Viedni v roku 1919. Pochovaný bol na Viedenskom centrálnom cintoríne a v roku 1966 prevezený do Budapešti.

hairymouthfuls: The painter Baron László (Ladislav) Mednyánszky in

Terézia Vansová (* 18. apríl 1857, Zvolenská Slatina – † 10. október 1942, Banská Bystrica) bola slovenská spisovateľka, predstaviteľka prvej generácie realizmu na Slovensku, zakladateľka ženského časopisu Dennica, funkcionárka Živeny, podporovateľka ochotníckeho divadla a etnografka.

Terézia Vansová Slovak poet, novelist, and editor

JUDr. Štefan Osuský (* 31. marec 1889, Brezová pod Bradlom – † 27. september 1973, Herndo­n, USA) bol slovenský politik, diplomat. Radí sa medzi zakladateľov Spoločnosti národov, predchodkyne OSN. Zohral kľúčovú úlohu pri zrode a podpise Trianonskej dohody 4. 6. 1920 a Malej dohody.

JUDr. Štefan Osuský (* 31. marec 1889, Brezová pod Bradlom – † 27. september 1973, Herndo­n, USA) bol slovenský politik, diplomat. Radí sa medzi zakladateľov Spoločnosti národov, predchodkyne OSN. Zohral kľúčovú úlohu pri zrode a podpise Trianonskej dohody 4. 6. 1920 a Malej dohody.

Martin Miloš Braxatoris (* 2. máj 1863 Banská Bystrica-Radvaň - † 26. august 1934 Senica) bol evanjelický kňaz, básnik, redaktor, prekladateľ. Pseudonym: Gnom, Martin Sládkovič, Ondrejovič, Strýčko Martin. Jeho otec bol známy slovenský básnik Andrej Braxatoris-Sládkovič (autor:Marína a Detvan a daľšich diel) a syn známy slovenský libretista, textár a spoluzakladateľ slovenskej operety Pavol Braxatoris (autor operiet napr. Modrá ruža, Pod cudzou vlajkou...).

Martin Miloš Braxatoris (* 2. máj 1863 Banská Bystrica-Radvaň - † 26. august 1934 Senica) bol evanjelický kňaz, básnik, redaktor, prekladateľ. Pseudonym: Gnom, Martin Sládkovič, Ondrejovič, Strýčko Martin. Jeho otec bol známy slovenský básnik Andrej Braxatoris-Sládkovič (autor:Marína a Detvan a daľšich diel) a syn známy slovenský libretista, textár a spoluzakladateľ slovenskej operety Pavol Braxatoris (autor operiet napr. Modrá ruža, Pod cudzou vlajkou...).

Jozef Ľudovít Holuby (25. marca 1836 Lubina – 15. júna 1923 v Pezinku) bol slovenský vedec, botanik, polyhistor, národopisec, evanjelický kňaz, historik, archeológ, spisovateľ, etnograf, národný buditeľ. Za celoživotné dielo bol vyznamenaný členstvom v Českej akademii věd a umění. Na jeho počesť udeľuje Slovenská botanická spoločnosť pri Slovenskej akadémií vied od roku 1984 vynikajúcim botanikom pamätnú Holubyho medailu.

Jozef Ľudovít Holuby (25. marca 1836 Lubina – 15. júna 1923 v Pezinku) bol slovenský vedec, botanik, polyhistor, národopisec, evanjelický kňaz, historik, archeológ, spisovateľ, etnograf, národný buditeľ. Za celoživotné dielo bol vyznamenaný členstvom v Českej akademii věd a umění. Na jeho počesť udeľuje Slovenská botanická spoločnosť pri Slovenskej akadémií vied od roku 1984 vynikajúcim botanikom pamätnú Holubyho medailu.

Prof. MUDr. Vojtech Alexander, krstený Vojtech Ignác Alexander, (* 31. máj 1857, Kežmarok – † 15. január 1916, Budapešť) bol slovenský lekár a fyzik.

Prof. MUDr. Vojtech Alexander, krstený Vojtech Ignác Alexander, (* 31. máj 1857, Kežmarok – † 15. január 1916, Budapešť) bol slovenský lekár a fyzik.

Vladimír Roy (pseudonymy Aeneas Phyllon, Dúžavin, Havran, Jochanan a i.) (* 17. apríl 1885, Kochanovce – † 6. február 1936, Nový Smokovec) bol slovenský básnik a prekladateľ, vnuk slovenského národného buditeľa Jozefa Miloslava Hurbana. Vladimír Roy bol vedúcim básnikom druhej vlny slovenskej moderny. V básňach rozvinul tradičné hodnoty slovenského básnictva, sociálnu a intímnu lyriku.

Vladimír Roy (pseudonymy Aeneas Phyllon, Dúžavin, Havran, Jochanan a i.) (* 17. apríl 1885, Kochanovce – † 6. február 1936, Nový Smokovec) bol slovenský básnik a prekladateľ, vnuk slovenského národného buditeľa Jozefa Miloslava Hurbana. Vladimír Roy bol vedúcim básnikom druhej vlny slovenskej moderny. V básňach rozvinul tradičné hodnoty slovenského básnictva, sociálnu a intímnu lyriku.

Ján Lipský, (lat. Joannes Lipszky de Szedlicsna, maď./nem. János Lipszky von Szedlicsna, * 10. apríl 1766, Sedličná, dnes Trenčianske Stankovce - † 2. máj 1826, Sedličná) bol slovenský kartograf a dôstojník cisárskej armády. Jeho predok Daniel Lipský, zástupca richtára Trenčína dostal šľachtický titul od cisára Ferdinanda III. v roku 1649. Ján Lipský bol popredný európsky kartograf. Do histórie sa zapísal Všeobecnou mapou Uhorska.

Ján Lipský, (lat. Joannes Lipszky de Szedlicsna, maď./nem. János Lipszky von Szedlicsna, * 10. apríl 1766, Sedličná, dnes Trenčianske Stankovce - † 2. máj 1826, Sedličná) bol slovenský kartograf a dôstojník cisárskej armády. Jeho predok Daniel Lipský, zástupca richtára Trenčína dostal šľachtický titul od cisára Ferdinanda III. v roku 1649. Ján Lipský bol popredný európsky kartograf. Do histórie sa zapísal Všeobecnou mapou Uhorska.

Vojtech Ignác Alexander sa narodil 30.05.1857 v Kežmarku č. 295 do rodiny mešťanostu, neskôr mestského kapitána Ignáca Alexandra a Matildy rodenej Beck

Vojtech Ignác Alexander sa narodil 30.05.1857 v Kežmarku č. 295 do rodiny mešťanostu, neskôr mestského kapitána Ignáca Alexandra a Matildy rodenej Beck

Mikuláš Schneider-Trnavský (* 24. máj 1881, Trnava – † 28. máj 1958, Bratislava) bol slovenský skladateľ, dirigent a hudobný pedagóg.

Mikuláš Schneider-Trnavský was a Slovak composer.

Mikuláš Schneider - Trnavský sa narodil 24.05.1881 v Trnave rodičom Mikulášovi Schneider a Márii Kuženy. Prímeno Trnavský mu pridal Svetozár Hurban Vajanský.

Mikuláš Schneider - Trnavský sa narodil 24.05.1881 v Trnave rodičom Mikulášovi Schneider a Márii Kuženy. Prímeno Trnavský mu pridal Svetozár Hurban Vajanský.

Pavol Jozef Šafárik sa narodil 13.05.1795 v rodine evanjelického kazateľa a učiteľa Pavla Šafárika na fare v Kobeliarove. P. J. Šafárik mal ďalších štyroch súrodencov. Ich matka Katarína, rodená Káresová (1764 – 1812) pochádzala z chudobnej zemianskej rodiny v Hankovej.

Pavol Jozef Šafárik sa narodil 13.05.1795 v rodine evanjelického kazateľa a učiteľa Pavla Šafárika na fare v Kobeliarove. P. J. Šafárik mal ďalších štyroch súrodencov. Ich matka Katarína, rodená Káresová (1764 – 1812) pochádzala z chudobnej zemianskej rodiny v Hankovej.

prof. Ing. a bc. Aurel Bohuslav Stodola, Dr. h. c. (* 11. máj 1859, Liptovský Mikuláš – † 25. december 1942, Zürich, Švajčiarsko) bol slovenský fyzik, technik, zakladateľ teórie parných a plynových turbín.

Aurel Stodola today Slovakia - 1942 Switzerland) - a Slovak engineer…

Pinterest
Search