Ramsey Bolton

Ramsey Bolton

čím človeku menej dáš , tým viac dostaneš čím viac dáš a niečo čakáč, tým si viac sklamaný