Schemnitz Gallery

Schemnitz Gallery

www.schemnitz.sk
Banská Štiavnica, Slovakia / Galéria Schemnitz je súkromná galéria umenia založená v roku 2013 | Schemnitz Gallery is a private art gallery, established in 2013.
Schemnitz Gallery