Simona Vojenčiaková
Simona Vojenčiaková
Simona Vojenčiaková

Simona Vojenčiaková

Dbaj na to, aby tvoj život bol svedectvom lásky. (Marian Szulowski) „Nechoď von, do seba sa vráť, vo vnútri človeka pravda prebýva“sv Augustín Okrem lásky nie j