Simona Vojenčiaková

Simona Vojenčiaková

Dbaj na to, aby tvoj život bol svedectvom lásky. (Marian Szulowski) „Nechoď von, do seba sa vráť, vo vnútri človeka pravda prebýva“sv Augustín Okrem lásky nie j