Slovenský Film

Slovenský Film

Internetový portál o slovenskej kinematografii, poskytujúci prístup k informáciám o domácich projektoch, podujatiach a udalostiach s nimi priamo súvisiacich.