Stanislava Lenčéšová

Stanislava Lenčéšová

.....Žiť a nemilovať je ako dívať sa a nevidieť.....
Stanislava Lenčéšová