Stanislav Miko

Stanislav Miko

V reakcii na novú politiku FB vás informujem, že všetky moje osobné údaje, fotografie, videá, atď, sú predmetom mojich autorských práv (v súlade s Bernským doho