Podpoľanie region, Slovakia.

Beauty - is a combination of physical attractiveness, personality, culture, and intelligence that.

Folk košeľa - Fačkov - p / russalocka - SAShE.sk - Handmade Oblečenie

Folk košeľa - Fačkov - p / russalocka - SAShE.sk - Handmade Oblečenie

Alžbeta žila v časoch, kedy sa veľmi nenosilo, aby mala vdova toľko majetku, bola bez muža a taká samostatná. Mala mnoho nepriateľov. Nikdy nebola postavená pred súd, hneď ju odsúdili na najhorší trest v tých časoch. Zamurovali ju do steny. Všetky obvinenia, ktoré padli na jej adresu, pochádzali od ľudí túžiacich po jej majetku a tých, ktorí jej dlhovali peniaze. Takže proti nej svedčili najmä šľachtici a príbuzní, ktorí chceli dediť. Peniaze jej dokonca dlhoval samotný uhorský kráľ…

Alžbeta žila v časoch, kedy sa veľmi nenosilo, aby mala vdova toľko majetku, bola bez muža a taká samostatná. Mala mnoho nepriateľov. Nikdy nebola postavená pred súd, hneď ju odsúdili na najhorší trest v tých časoch. Zamurovali ju do steny. Všetky obvinenia, ktoré padli na jej adresu, pochádzali od ľudí túžiacich po jej majetku a tých, ktorí jej dlhovali peniaze. Takže proti nej svedčili najmä šľachtici a príbuzní, ktorí chceli dediť. Peniaze jej dokonca dlhoval samotný uhorský kráľ…

YouTube. Slovakia

YouTube. Slovakia

Alžbeta Báthoryová (1560-1614)-Čachtice,krvavá grófka

Elizabeth Bathory - Lady Dracula AKA the Blood Countess. She was related to Vlad Tepes, Dracula. She died by being bricked up into a bedroom so she couldn't leave & commit murder against the village girls.

Pinterest
Search