Tadeáš Zelenka

Tadeáš Zelenka

"Mám neskonalú dôveru ve svoje chabé schopnosti "