Tamaruša Vokaľovie

Tamaruša Vokaľovie

„Privítajte každé ráno s úsmevom. Vnímajte nový deň ako ďalšiu jedinečnú príležitosť dokončiť to, čo sa vám nepodarilo dokončiť včera. Buďte iniciatívni. Už od
Tamaruša Vokaľovie