Terka Ivanová

Terka Ivanová

Som mama, teda mám všetko!
Terka Ivanová